Stála expozícia Ladislava a Juraja Hudecovcov v Banskej Bystrici

Výstava
1 /

V Späthovej vile na Skuteckého ulici 22 – Centre architekta Ladislava Eduarda Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) v Banskej Bystrici, vo štvrtok 28.marca otvorili stálu expozíciu venovanú životu a dielu významného architekta, ako aj jeho otcovi, staviteľovi Jurajovi Hudecovi.

Slávnostné otvorenie stálej expozície Hudecovcov

 Autorom architektonického riešenia stálej expozície je Rastislav Udžan, na grafickom stvárnení sa podieľal Peter Javorina, autorom busty Hudecovcov je Ladislav Sabo. Špeciálne poďakovanie patrí pani Kláre Kubičkovej, bez ktorej dlhoročného osobného nasadenia by táto expozícia nevznikla.

hudec4

Za organizátorov výstavy priblížili jej poslanie Igor Teplan a  Rastislav Udžan. Banská Bystrica je rodným mestom medzinárodne známeho architekta 20. storočia Ladislava Hudeca (* 8. 1. 1893 – † 26. 10. 1958), ktorý je autorom prvého mrakodrapu v Ázii – Park Hotel v Šanghaji. Jeho život bol bohatý na straty a úporné zápasy, ako i na úspechy a plný rozvoj jeho tvorivých schopností napriek zložitým podmienkam.

 

Narodil sa v rodine úspešného staviteľa Juraja Hudeca v Banskej Bystrici, ktorého osobnosť ho sprevádzala celým životom. Mladého architekta čakala po vyštudovaní Kráľovskej technickej univerzity v Budapešti úspešná budúcnosť v domácej architektonickej praxi. Všetko sa však zmenilo vypuknutím 1. svetovej vojny, ktorej utrpenia a nástrahy prežil naplno, vrátane ruského zajatia na Sibíri. Po úteku ho pud sebazáchovy priam zázračným spôsobom zaviedol do čínskeho a koncesionárskeho mesta Šanghaj,“

uviedol R. Udžan.

 

Ladislavovi Hudecovi sa Šanghaj stal na 29 rokov domovom, zanechal tam takmer 400 realizovaných projektov. Neskôr sa usadil v americkom Berkeley, ale už neprojektoval. Jeho meno bolo dlhý čas neznáme. Je pochovaný na Evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici tak, ako si želal. Podľa Rastislava Udžana prvý Rok architekta Hudeca bol vyhlásený v Šanghaji v roku 2008. Odvtedy je už mnoho jeho budov zrekonštruovaných a označených ako chránené kultúrne pamiatky.

hudec6

Výstavný projekt mapuje životnú a profesijnú dráhu otca, staviteľa Juraja Hudeca a jeho slávneho syna, ako aj vzájomný vzťah, vplyv prostredia a prepojenia Banskej Bystrice a Šanghaja. Je koncipovaná v rámci časovej osi, zohľadňujúc rodinné, spoločenské a dejinné udalosti, ktoré rodinu staviteľa a architekta výraznou mierou ovplyvňovali. Výstava, ktorá potrvá do 28. marca 2020, je zároveň vyjadrením úcty a splatením podlžnosti voči osobnostiam, na ktoré sa nemá zabúdať,“

zdôraznil R. Udžan.

hudec2

 

Slávnostného otvorenia stálej expozície Ladislava a Juraja Hudecovcov  sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá pri tejto príležitosti povedala:

„Som veľmi rada, že Banská Bystrica má nové kultúrne centrum vo Späthovej vile, kde sme slávnostne otvorili s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lin Linom stálu expozíciu venovanú životu a dielu architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho otca staviteľa Juraja Hudeca. Socha týchto dvoch architektov zostane symbolickým prejavom úcty k veľkým osobnostiam našej histórie.“

Banská Bystrica si ctí svoje veľké osobnosti

Na Slovensku sa meno J. E. Hudeca až po vyhlásení Roku architekta Hudeca v Šanghaji. V roku 2010 sa konala  premiéra filmového dokumentu Ladislava Kaboša „Zmenil tvár Šanghaja“ na svetovej výstave EXPO v Šanghaji a následne na Slovensku. V Banskej Bystrici vzniká nezisková organizácia C.A.L.E.H. n. o. (Centrum architekta L. E. Hudeca) a prvé trojjazyčné dielo „Po stopách architekta L. E. Hudeca“.

sanghaj-hudecov-hotel

Jeden z hlavných cieľov – uskutočnenie stálej expozície v Banskej Bystrici, sa stal skutočnosťou v tomto roku vďaka spojeniu predstáv neziskovej organizácie C.A.L.E.H. n. o. a riaditeľa firmy CONTRAX PLUS, spol. s r. o., Ing. Drahoša Kondera.

Poslaním neziskovej organizácie Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) je prezentovať životný príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho rodiny. Aj napriek skutočnosti, že podstatná časť architektovho života je spojená s čínskym Šanghajom, jeho osud je hlboko previazaný a spätý s jeho rodnou Banskou Bystricou.

cof

cof

 

Zdroj: TASR a Archinfo, Foto: Ján Pavúr, FB a archív