Vyšla nová publikácia Hrad Ľupča

Z regiónu
0 /

lupca

Koncom minulého týždňa priamo v prostredí Ľupčianskeho hradu pokrstili novú publikáciu „Hrad Ľupča“. Kniha obsahuje známe fakty doplnené o nové zistenia vychádzajúce z posledných výskumov týkajúcich sa hradu a jeho panstva.

Kniha o Ľupčianskom hrade má 368 strán a je rozdelená na štyri ťažiskové kapitoly. Prvá z nich sa venuje histórii hradu, predstavuje jeho držiteľov a správcov, rekonštruuje majetkové pomery panstva, ako aj využívanie hradných objektov v priebehu celého dejinného vývoja.

“Dejiny hradu sleduje v širšom kontexte, spojenom s celospoločenskými zmenami v našom geografickom priestore,”

hovorí kastelán hradu Vladimír Homola, ktorý je aj spoluatorom publikácie. Ďalším je historik Oto Tomeček.

Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu, oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ identifikovanými ťažiskovými stavebnými etapami, ktoré menili jeho vzhľad a určovali jeho stavebný charakter.

„Na túto kapitolu nadväzuje stať venovaná pamiatkovej ochrane a obnove hradu, ktorej významnou časťou je zhodnotenie posledných rekonštrukčných prác uskutočnených po prechode hradu do vlastníctva podniku Železiarne Podbrezová,”

dodáva Homola.

Celú knihu napokon uzatvára kapitola Hradný sprievodca, ktorá čitateľa oboznamuje so súčasným využitím jednotlivých hradných objektov. Uverejnené plány, kresby a snímky patria vo väčšine prípado k dobovým vyobrazeniam Ľupčianskeho hradu.

„Po pätnástich rokoch od prevzatia hradu spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s. tak dozrel čas na novú ucelenú syntézu o hrade a jeho panstve, ktorá predstaví dejiny hradu v celej šírke od jeho počiatkov až po aktuálnu obnovu hradných objektov,“

uviedla pre agentúru SITA vedúca odboru Infomédií a propagácie ŽP Podbrezová Oľga Kleinová.

Hrad na obcou Slovenská Ľupča je už od stredoveku dominantou kraja. Asi aj preto, že po dlhý čas nepatril k sprístupneným pamiatkam, sa o jeho históriu nezaujímali ani profesionálni historici. O to významnejším počinom je publikácia, ktorú pripravil kolektív autorov pod redakčnou taktovkou kastelána hradu Vladimíra Homolu a historika Ota Tomečka.

„Hĺbka i šírka záberu, s akou bola publikácia o dejinách hradu a panstva Ľupča pojatá, je aj v dnešnej dobe vysoko nadštandardná a celý kolektív si za úspešné dovŕšenie tak rozsiahleho projektu zaslúži veľké uznanie. Rozhodne bude patriť medzi knihy, ktoré poslúžia ako k zvýšeniu záujmu odborníkov z oblasti histórie, archeológie a dejín umenia o tento región, tak aj k uspokojeniu zvedavosti a oprášeniu spomienok miestnych obyvateľov,“

 ocenila nové dielo Martina Hrdinová z Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied Českej republiky.

https://youtu.be/0AOwXe56vZA

Autor: (dem), Foto: ilust.