V Rooseveltke používajú neurochirurgovia najmodernejší navigačný systém v SR

Zdravie
1 /

Operácie mozgu patria medzi najnáročnejšie chirurgické výkony. Aj najmenšia odchýlka pri pohybe nástroja v štruktúrach mozgu by mohla mať pre pacienta fatálne následky v podobe straty reči, zraku alebo ochrnutia časti tela.

Vďaka najmodernejšej neuronavigácii môžu neurochirurgovia z FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica operovať aj také nádory a poškodené cievy, na ktoré by si ešte pred rokom z bezpečnostných dôvodov netrúfli. Neuronavigáciu novej generácie používajú lekári z Neurochirurgickej kliniky SZU ako vôbec prví na Slovensku. V týchto dňoch odoperovali už 140 pacientov.

Neurochirurgia

Pri odstránení nádoru v mozgu alebo pri inom probléme pomáha lekárom v Rooseveltovej nemocnici najmodernejší navigačný systém Stealth Station S8. Tento navigačný systém im umožňuje presne lokalizovať anatomické štruktúry, precízne sa dostať na miesto operačného zákroku a v súčinnosti so zobrazovacím systémom doslova vedie lekára na potrebné miesto s absolútnou presnosťou.

„Operácie mozgu sú aj osem hodín trvajúce výkony. Výhodou novej technológie je aj to, že skrátili dĺžku operácie. Ďalšie výhody prináša pacientom v podobe kratšej hospitalizácie a rýchlejšej rekonvalescencie. Navigácia patrí vo vyspelých krajinách k štandardnému vybaveniu neurochirurgických pracovísk a trend je taký, že operovať mozog bez použitia tejto technológie by v budúcnosti už nemuselo byť považované za lege artis,“

hovorí Ján Šulaj, prednosta Neurochirurgickej kliniky SZU.

jan sulaj

Systém funguje podobne ako GPS navigácia. Namiesto mapy sa lekárom zobrazuje mozog pacienta s presne naplánovanými bodmi operačného zákroku. Na ich určenie slúži predchádzajúce nasnímanie pomocou zobrazovacieho systému (CT, magnetická rezonancia lebo obe spoločne), pričom tieto snímky sa posielajú priamo do  navigačného systému na operačnom sále.

Podobne ako v aute  – po zadefinovaní cieľa systém určí cestu a navedie nás presne na stanovený cieľ. Ak by sme, obrazne povedané, zišli zo správnej cesty, tak nás systém intraoperačného monitoringu, ktorý sa využíva spolu s navigáciou, okamžite upozorní,

vysvetľuje profesor Galanda, zakladateľ neurochirurgie vo FNsP F. D. Roosevelta, ktorý operácie s pomocou neuronavigácie zavádzal ako prvý v SR.

profesor miroslav galanda

„Neurochirurgia patrí medzi naše nosné medicínske programy a teším sa, že sa nám podarilo ako prvým na Slovensku získať pre našich pacientov túto najmodernejšiu technológiu. V našej nemocnici pracujú špičkoví odborníci, ale na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti potrebujú aj vybavenie, ktoré drží krok s najnovšími medicínskymi trendmi,“

približuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

miriam lapunikova

Komplexný neuronavigačný integrovaný systém na neurochirurgické zákroky sa skladá zo siedmych komponentov a v banskobystrickej nemocnici ho používajú od marca 2018. Obstarávacia cena systému bola 673 tisíc eur bez DPH. Nemocnica nákup financovala z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR.

Stealth Station S8 HR

Zdroj: Ružena Maťašeje, Foto: Rooseveltova nemocnica a ilustračné