Modré kontajnery v meste – papier najskôr roztrhajte alebo sploštite

SPRÁVY
0 /

Po pokuse s plastami analyzovali zamestnanci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ minulý týždeň vytypované preplnené modré nádoby na papier v Rudlovej – Sásovej.

Dodatočným stlačením a pretriedením odpadu v modrých kontajneroch sa do nich zmestili aj kartónové krabice uložené na stojiskách. Kapacita v nádobách sa tak uvoľnila v objeme cca 15 až 20 percent.

Mesto Banská Bystrica pripomína, že:

-kartónové krabice je pred vyhodením potrebné dôsledne zminimalizovať stlačením alebo roztrhaním, pričom Jedna nestlačená krabica z televízora dokáže zabrať podstatnú časť nádoby resp. zablokovať vhadzovací otvor a vyvolať dojem jej preplnenia;

– do modrej nádoby patria: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, plagáty, krabice a kartóny, papierové obaly a podobne;

– do modrej nádoby nepatria: tetrapaky (tie triedime do plastov), výrazne znečistený, mokrý alebo zamastený papier, polystyrén z výstuže krabíc, väzbové obaly kníh, asfaltový a dechtový papier, použité plienky, hygienické potreby či alobal;

– zber papiera sa v Banskej Bystrici uskutočňuje 2 x do týždňa – v  utorok a piatok.

Papier tvorí približne 14 percent hmotnosti celkového množstva komunálneho odpadu z domácností. Minulý rok sa prostredníctvom 1 100 l kontajnerov, ktorých máme v Banskej Bystrici 520 kusov, vyzbieralo skoro 1 000 ton papiera.

V zbernom dvore sa vyzbieralo cca 16 ton a u troch zmluvných mobilných výkupcov takmer 630 ton papiera.

Banská Bystrica ďakuje občanom, že prispievajú k čistejšiemu a zdravšiemu mestu.

 

Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné