Jožo Ivan: Čo ukázalo internetové hlasovanie O najlepšieho športovca mesta za rok 2017?

Blog
7 /

Tohtoročné internetové hlasovanie opäť potvrdilo veľký záujem verejnosti o túto formu súťaže.

Internetové hlasovanie

Po prvýkrát v doterajšej histórii jeho organizátori umožnili tým, ktorí sa tohto hlasovania zúčastnili, oboznámiť sa  i s dosiahnutými výsledkami jednotlivých športovcov zaradených do hlasovania. Bol to veľmi správny počin, lebo rozšíril náš obzor poznania o pohľad na navrhovaných športovcov cez športové výsledky, ktoré v jednotlivých súťažiach dosiahli.

Práve  zverejnené dosiahnuté výsledky športovcov sa určitým spôsobom mali stať pomôckou pri rozhodovaní o tom, ktorému športovcovi svoj hlas odovzdáme. Nie vo všetkých prípadoch sa tak stalo. Mnohí hlasujúci si tieto dosiahnuté výsledky ani nepozreli a svoje hlasy športovcom dávali len na základe ich osobného poznania a sympatií k nim.

Nie som idealista. Vždy to tak bolo je a bude. Stále platí a  bude platiť to známe: „Bližšia košeľa ako kabát.” Som však presvedčený o tom, že z roka na rok sa bude viac nestranných ľudí prikláňať k objektívnemu hlasovaniu na základe dosiahnutých výsledkov jednotlivých športovcov.

Tohto roku  najviac hlasov v internetovom hlasovaní  medzi jednotlivcami dostala a víťazkou sa stala tenistka Michaela Kadlečková. Hlasy jej odovzdala najpočetnejšia skupina jej fanúšikov (či to už boli rodinní príslušníci, známi, spolužiaci, členovia tenisového klubu alebo ďalší sympatizanti) .Určite to pre ňu bude i povzbudením do ďalšej športovej činnosti.

Najväčšími úspechmi uvedenej športovkyne sú dve strieborné a jedna bronzová medaila  na majstrovstvách Slovenska, 5.miesto v celoslovenskom rebríčku junioriek do 18 rokov a 293. miesto vo svetovom rebríčku junioriek do 18 rokov.

Pre porovnanie uvediem športovcov, ktorí v internetovom hlasovaní v tej istej kategórii juniorov získali menší počet hlasov, ale  prezentovali sa výbornými výsledkami. Ide o Tomáša Romaňáka, vzpierača banskobystrickej Dukly, ktorý obsadil dvakrát šieste miesto na majstrovstvách sveta, stal sa majstrom Európy v trhu a získal bronzovú medailu v dvojboji na majstrovstvách Európy. Ale aj  Filipa Révaja, štvornásobného majstra Slovenska v atletike žiakov ,ktorý v behoch na 400, 800, 1000, 1500 a 3000 m vedie slovenské atletické tabuľky, čo sa zatiaľ   nikomu nepodarilo.

Prečo to uvádzam? Chcem len poukázať na to, že pri internetovom hlasovaní nerozhodovali športové výsledky ale početné zastúpenie fanúšikov jednotlivých športovcov. A to majú Tomáš  s Filipom veľmi malé lebo do Banskej Bystrice prišli študovať a športovať  z Oravy. V našom meste nemajú silné zázemie, sú takmer neznámi a hlasy im dali okrem spolužiakov a trénerov skutočne iba tí, ktorí sa rozhodovali v internetovom hlasovaní  len na základe dosiahnutých výsledkov.

To, že sa takíto hlasujúci našli,  je však pre ďalšiu budúcnosť internetového hlasovania  potešiteľný fakt. V súťaži športových kolektívov zvíťazil ŠK BCF Dukla združujúci žiakov -atlétov chodcov. Vo vlaňajšom roku získali športovci uvedeného  športového klubu  na majstrovstvách Slovenska 5 zlatých, 4 strieborné a 5 bronzových medailí.

Slávnostné vyhlásenie Najlepších športovcov mesta za rok 2017 sa uskutoční 21.marca v Robotníckom dome. Dovtedy  čaká členov hodnotiacej komisie ťažká a zodpovedná úloha – vybrať spomedzi navrhnutých  športovcov a športových kolektívov tých najlepších, ktorí budú ocenení. Výsledky všetkých navrhovaných športovcov a športových kolektívov sú známe, členovia hodnotiacej komisie sa majú o čo oprieť a zodpovedne pristúpiť k samotnému výberu športovcov a športových kolektívov na ocenenie .Mali by a verím, že i rozhodnú tak, aby sa našlo čo najmenej spochybňovateľov ich rozhodnutia.

Vekové kategórie pre výber športovcov

Organizátori tohtoročného internetového hlasovania ponúkli hlasujúcej verejnosti zaradenie športovcov do 7 kategórií. Boli to: kategória juniorov – olympijské športy s 13 športovcami, kategória juniorov – neolympijské športy so 4 športovcami, kategória seniorov- olympijské športy 6 športovcov, kategória seniorov – neolympijské športy 5 športovcov, kategória postihnutých športovcov 2, kategória veteránov 2 a kategória športových kolektívov 6.

Víťazom internetového hlasovania sa stal jednotlivec a športový kolektív, ktorí v internetovom hlasovaní spomedzi všetkých športovcov zaradených do internetového hlasovania získali najviac hlasov (Michaela Kadlečková a ŠK BCF Dukla).

Jednotlivé slovenské športové zväzy majú rozdielnu definíciu a kritériá zaradenia športovcov do vekových kategórií. Niektoré delia žiacke kategórie podľa jednotlivých rokov narodenia, iné ich delia na mladších a starších žiakov, niektoré udávajú po dovŕšení žiackeho veku deľbu na mladších a starších dorastencov a niektoré ich zaraďujú pod pojem juniori.

Organizátori tejto ankety sa vyhli takémuto členeniu Vytvorili len dve kategórie a to kategóriu juniorov a kategóriu seniorov. Tak sa v jednej kategórii juniorov ocitli  10 – 12 roční (Hektor Kapustík narodený v roku 2007, Šimon Paulíny nar.2005) spolu s 19 – 21 ročnými (Aurel Barto narodený 1998, Šimon Bartko narodený 1996), čo už na prvý pohľad poukazuje na veľké rozdiely.

A nie je to len vekom ale  i  ďalším faktorom znevýhodňujúcim najpočetnejšiu skupinu športovcov zaradených do tejto kategórie. Je to skupina športovcov 14 – 15 ročných (v staršom ponímaní kategória starších  žiakov),  pre ktorých  vrcholom každoročného snaženia je účasť na majstrovstvách Slovenska. Tým to pre nich obvykle končí, lebo ďalšie postupové súťaže pre túto skupinu športovcov neexistujú.

O rok starší športovci zaradení v ankete v  tej istej kategórii sa v mnohých prípadoch môžu prebojovať na majstrovstvá Európy a sveta. Umiestnenie a dosiahnuté výsledky na týchto podujatiach ich jasne zvýhodňujú oproti predchádzajúcej skupine mladších športovcov.

Bolo by preto potrebné zvážiť rozdelenie takto navrhnutej kategórie juniorov podľa rokov na dve skupiny. Skupinu žiakov do 15 rokov a skupinu 16 – 19 (20) ročných športovcov, ktorú môžeme ľubovoľne nazvať ako mládež, starší dorastenci či juniori. Vytvorili by sa tak približne rovnaké podmienky pre všetkých športovcov v týchto dvoch kategóriách.

Tréneri z  jednotlivých športov by na základe  takto rozdelenej skupiny podľa rokov  mali možnosť priradiť do týchto skupín športovcov či už sú v športových odvetviach  riadených slovenskými športovými zväzmi uvádzaní ako žiaci, mladší, starší dorastenci a juniori. Uľahčilo, zjednodušilo a predovšetkým sprehľadnilo by to i  prácu organizátorom tejto ankety

Je to len môj subjektívny pohľad, vychádzajúci z osvedčeného a v minulosti podľa môjho názoru správnejšieho delenia. Je asi potrebné sa k tomu vrátiť, lebo nie všetko staré bolo automaticky zlé. Vývoj však pokročil a preto rozhodujúce slovo by pri tom  mali mať ľudia z praxe. Tréneri, funkcionári športových oddielov, učitelia telesnej výchovy na základných a stredných školách i vysokoškolskí pedagógovia pripravujúci budúce telovýchovné a pedagogické kádre.

Práve oni by mali navrhnúť na základe najnovších poznatkov optimálne členenie  uvedenej kategórie, v súčasnosti uvádzanej pod pojem juniori podľa rokov športovcov. Takéto delenie športovcov do kategórií by sa malo potom premietnuť do  požadovaného a potrebného štatútu či zásad uvedenej ankety.

Podrobnejší rozbor športovcov v internetovom hlasovaní a ich úspechy

Do internetového hlasovania bolo zapojených  celkom 32 športovcov a športovkýň, 6 športových kolektívov. Z nich bolo 22 v kategórii juniorov, mužov, veteránov a telesne postihnutých, 10 v kategórii junioriek a žien.

Najmladším bol 10 – ročný skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Najstaršími boli 71 – ročný atletický veterán Vladimír Výbošťok a rovnako starý vzpierač Jaroslav Chebeň. Športovci zapojení do internetového hlasovania získali z majstrovstiev Slovenska, Európy, sveta, svetových a slovenských pohárov spolu 103 medailí. Ich rozdelenie bolo nasledovné:

Druh súťaže                                 zlato               striebro              bronz

Majstrovstvá Slovenska              27                     24                    13

Majstrovstvá Európy                   5                         2                    7

Majstrovstvá sveta                       2                        3                     7

Slovenský pohár                           3                         –                     2

Svetový pohár a svetové hry     3                         3                     2             

Do tohto výpočtu nie je zaradené umiestnenie športovcov na iných medzinárodných pretekoch  (medzinárodné turnaje, memoriály, medzištátne stretnutia a pod.)

Zastúpenie športovcov v ankete podľa športových klubov a oddielov

Trian ŠK UMB a VŠC Dukla – biatlon mali v ankete zastúpených po štyroch športovcov, Gymnastický klub UMB troch. Po dvoch športovcov mali v ankete ŠK Dukla plávanie, ŠK Dukla atletika, ŠKP Banská Bystrica a dvoch športovcov do ankety navrhol Slovenský zväz psích záprahov (chýba príslušnosť k športovým klubom, zrejme ŠK Donly Donovaly).

Po jednom športovcovi mali v ankete zastúpené Klub priateľov skoku na lyžiach, TK TENNIs FUN, AK Svetlošák, ŠK Dukla vzpieranie, Slávia Ekonóm UMB, ŠK Dukla karate, ŠK BCF Dukla, ŠK ŠPORTLIFE, JIM klub, Grasshoperrs Zürich  Benfica Lisabon. Dvaja športovci nemali uvedenú príslušnosť k športovým klubom -Vladimír Výbošťok a Tomáš Kráľ.

Spomedzi športových kolektívov mal jednotlivých športovcov menovite uvedený len ŠK BSF Dukla (pre úplnosť uvádzam ich mená – Lucia Rusková, Anežka Krestianková, Antónia Pribulová, Tomáš Horný, Filip Krestianko, Lukáš Rosenbaum, Michal Duda a Patrik Nemčok, ktorý bol v internetovom hlasovaní zaradený za uvedený športový klub i medzi jednotlivcami).

Pri podrobnejšom pohľade na navrhované športové oddiely a kluby zaradené do internetového hlasovania jediný športový klub – BK ŠKP 08 navrhol na ocenenie komplexne tri oddiely zo svojho klubu. Staršie žiačky – majsterky Slovenska, mladšie žiačky a kadetky, ktoré na majstrovstvách Slovenska skončili zhodne na druhom mieste.

Oficiálne výsledky internetového hlasovania sú uverejnené na webovej stránke mesta i s počtom hlasov ktoré jednotlivci a športové kolektívy dostali.

 

Autor: Jožo Ivan, Foto: ilust.

Jozef Ivan

Jozef Ivan