FOTO: Ján Nosko bude opätovne kandidovať na primátora Banskej Bystrice

SPRÁVY
22 /

_MG_9726

Tri mesiace pred novembrovými komunálnymi voľbami ohlásil svoju dlho očakávanú opätovnú kandidatúru súčasný primátor Ján Nosko. V utorok to urobil štýlovo na novej autobusovej stanici, ktorú sa mu po vyše tridsiatich ako jedinému z doterajších štatutárov mesta v spolupráci so zahraničným investorom podarilo dokončiť a zmodernizovať.

Rozhodnutie Jána Noska s podporovateľmi

Kandidatúru Jána Noska prišli okrem manželky osobne podporiť pediater a mestský poslanec profesor Svetozár Dluholucký, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuniková, prorektor Akadémie umení Matúš Oľha,  generálny riaditeľ Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, riaditeľ Folklórneho súboru Urpín Peter Pohančaník, dekanka Fakulty zdravotníctva SZU Beáta Frčová, za mladý tím The Legits Blast Miroslav Križan, predseda SZPB v Banskej Bystrici Ján Pacek a  bronzový medailista z paralympiády Ria 2016 Marián Kuŕeja.

Za podporovateľov, z ktorých sa každý vyjadril k Noskovej kandidatúre, to povedal Stanislav Mičev stručne a jasne:

„Jána Noska som podporil pred štyrmi rokmi. Urobím to aj teraz z jedného prostého dôvodu. Je to zatiaľ najlepší primátor, akého mesto malo.“

Ján Nosko krátko zhodnotil štvorročné volebné obdobie vo funkcii primátora, keď okrem iného uviedol:

„Veľmi ma teší, že počas uplynulých štyroch rokov som mohol aktívne komunikovať s Bystričanmi a dostávať od nich spätnú väzbu pri riešení problémov v našom meste, spolupracovať s inštitúciami v prospech rozvoja Banskej Bystrice. Teší ma aj dobrá spolupráca s poslancami MsZ, zásadné rozhodnutia sa prijímali konsenzuálne. Myslím, že toto obdobie bolo úspešné. Stojíme na mieste, kde sa nám podarilo dokončiť autobusovú stanicu, ktorá je najmodernejšia na Slovensku. Do rozvojových projektov sme investovali 20 miliónov eur z mimorozpočtových zdrojov, znížili sme zadlženosť mesta.“

Banská Bystrica je podľa primátora v oveľa lepšej finančnej kondícii, ako bola pred štyrmi rokmi. Napriek tomu, že sa pracuje na veľkých projektoch, vedeniu mesta sa podarilo znížiť dlh oproti roku 2014 v percentách o viac ako polovicu, z 33 percent na 16 percent, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje viac ako päť miliónov eur. Z mimorozpočtových zdrojov sa vedeniu mesta podarilo získať 20 miliónov eur, čo je oproti minulému volebnému obdobiu 6-násobne viac. Financie putovali napríklad na opravu kaštieľa Radvanských a Robotníckeho domu, na výstavbu športovísk, rekonštrukciu a rozširovanie kapacít škôlok či obnovu detských jaslí.

Zároveň banskobystrický primátor načrtol svoje ďalšie plány:

„Cítim, že je ešte veľa vecí a projektov, ktoré by som chcel dokončiť. Najväčším problémom v meste doprava, a preto chcem v ďalšom období pokračovať v súvislej obnove ciest a chodníkov. Mám v pláne naďalej investovať do škôl, športu a do sociálnej oblasti. V prípade úspechu chcem podporiť aj výstavbu nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci záchrany kultúrnych objektov chcem pokračovať v projekte obnovy kaštieľa Radvanských a v novom projekte záchrany historickej časti mesta – Medeného hámra so zahraničnými partnermi. Podrobný volebný program predstavím po zozbieraní potrebných podpisov na podanie kandidatúry.“

K svojej opätovnej kandidatúre Nosko povedal:

 „Kandidovať budem opäť ako nezávislý nestranícky kandidát, ktorý sa bude uchádzať o podporu obyvateľov nášho mesta. Dnes začínam zbierať podpisy potrebné ku kandidatúre a pôjdem otvoriť aj transparentný účet, cez ktorý budem financovať svoju kampaň.“

Na otázku nášho portálu či pri svojej kandidatúre prijme prípadnú podporu politických strán Ján Nosko odpovedal:

„Pokiaľ sa politické strany stotožnia s mojím volebným programom, tak prijmem podporu zo strany všetkých relevantných demokratických politických strán.“ 

V predchádzajúcich komunálnych voľbách v roku 2014 Ján Nosko ako nestranícky kandidát s 9 739 hlasmi suverénne porazil dovtedajšieho primátora Petra Gogolu (4 248 hlasov). Počas štvorročného volebného obdobia sa Nosko mohol opierať o pôvodnú koaličnú väčšinu  poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS (aj po odchode SDKÚ-DS z klubu v poslednom roku) a nezávislých poslancov.

Okrem primátora budeme v sobotu 10. novembra 2018 voliť aj 31 poslancov  v 7 volebných obvodoch:

  1. Stred – mesto (6 poslancov)
  2. Východ – Majer, Uhlisko, Senica, Šalková (2 poslanci)
  3. Sásová – Sásová, Rudlová (9 poslancov)
  4. Sever – Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín (2 poslanci)
  5. Fončorda (7 poslancov)
  6. Radvaň ( 3 poslanci)
  7. Juh – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce (2 poslanci)

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová