Europoslanci chcú zrušiť striedanie zimného a letného času

SPRÁVY
3 /

zmena casu

Európsky parlament minulý týždeň odhlasoval zámer zrušiť striedania zimného času na letný a naopak. Zásadné slovo k tejto veci ešte povie Európska komisia.

Negatívny vplyv na zdravie ľudí

Poslanci Európskeho parlamentu vo svojom uznesení žiadajú Komisiu, aby predložila komplexnú analýzu, pretože podľa väčšiny z nich sú doterajšie analýzy nejednoznačné. Až na základe výsledkov by Európsky parlament a Rada mohli schváliť buď zmenu alebo potvrdiť súčasný stav.

„Striedanie času sa zaviedlo pred 102 rokmi z ekonomických dôvodov, malo šetriť energie. Podľa najnovších vedeckých štúdií striedanie času, ktoré sa vykonáva dvakrát za rok, už nemá takmer žiadne pozitívne účinky na ekonomiku. Naopak, posúvanie hodinových ručičiek negatívne pôsobí na ľudské zdravie,“

 hovorí slovenský europoslanec z nášho kraja Vladimír Maňka (SMER-SD).

Analýzy ukazujú, že ekonomické benefity, vrátane úspor energií zo striedania času sú zanedbateľné (0,35% úspory energií). Hlavným pozitívom súčasného stavu sú výhody z dlhšieho dňa a možnosti voľnočasových aktivít počas jari a leta.

„Bez ohľadu na tieto benefity by mala byť podpora zdravia prioritná. Ľudský organizmus má svoje prirodzené biorytmy, ktoré takéto zmeny negatívne  ovplyvňujú. Narušenie biorytmov narúša zdravie človeka a súčasne zvyšuje finančné náklady na jeho ochranu a nápravu,“

dodáva Maňka.

Odborné analýzy

Podľa nedávneho výskumu deviatich európskych univerzít zmena času spôsobuje zdravotné problémy u približne 20 percent Európanov. Patria k nim predovšetkým únava, ospalosť a dezorientácia, poruchy trávenia, migrény a depresie, výnimočne aj infarkty.

Pôvodný návrh uznesenia, ktorý predložil parlamentný výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN), žiadal rovno zmeniť existujúcu smernicu a zrušiť striedanie času. Parlament však prijal pozmeňujúci návrh skupiny poslancov, ktorý vytvára priestor pre zváženie všetkých argumentov za aj proti.

Za dôležité zistenia v oblasti chronobiologického výskumu získali v roku 2017 traja americkí vedci Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michalel W. Young Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu  Ocenenie získali za objav molekulárnych mechanizmov, ktoré kontrolujú cirkadiánny rytmus. Objav sa týka tzv. biologických hodín. Tie pomáhajú regulovať spánok, stravovacie návyky, uvoľňovanie hormónov, telesnú teplotu či krvný tlak.

Chronobiologický výskum naznačuje, že ľudské telo je naplánované podľa interného telesného času. Tento biologický rytmus je synchronizovaný s rotáciou Zeme a najmä s prirodzeným cyklom denného svetla a tmy. Telové hodiny regulujú rôzne fyziologické funkcie tela, ako sú spánkové vzorce, uvoľňovanie hormónov alebo metabolizmus tela.

Ak sú telesné hodiny narušené, napríklad cestovaním cez rôzne časové pásma, telo reaguje s typickými príznakmi pásmovej choroby. Výskumníci zistili, že podobný efekt pásmovej choroby nastáva, keď sa hodiny prepnú na iný čas a telo sa nedokáže nastaviť na externe uložené hodiny.

Tohto roku nás čakajú dve zmeny času.  Zmena zimného času na letný čas bude v nedeľu 25. marca 2018, keď ručičky hodiniek posunieme z 2:00 na 3:00 hod. Zmena letného času na zimný čas sa udeje v nedeľu 28. októbra 2018 spätným posunom z 3:00 na 2:00 hod. Pokiaľ by Európsky parlament zrušil striedanie času, tak najskôr by to platilo v roku 2019.