Bude v Banskej Bystrici zvieracie krematórium aj s cintorínom pre domácich miláčikov?

SPRÁVY
5 /

Žijeme v dobe, kedy sú naši domáci miláčikovia doslova členmi rodiny. To nás núti myslieť aj na časy, keď nám prestanú spríjemňovať každý deň a budeme sa musieť s nimi rozlúčiť.

Bývajú to veľmi smutné chvíle. Ešte viac nás preto zabolí a prekvapí, keď zistíme, že v meste pod Urpínom nemáme inú možnosť, ako psíka či mačku odviesť zverolekárovi, odkiaľ, bohužiaľ, putuje telo zvieraťa do kafilérie. Je to veľmi nedôstojné riešenie a zanecháva traumu v mnohých ľuďoch.

cintorin

Druhou a veľmi častou praxou je, že zvieratko zakopeme sami niekde v lese alebo záhrade, čo je však nelegálne a neekologické. Žiadanou a pre značnú časť verejnosti vítanou možnosťou by bola možnosť kremácie nášho zvieratka. Na Slovensku nie je veľa miest, ktoré túto možnosť dôstojne sa rozlúčiť so svojim domácim miláčikom, ponúkajú. Krajské mesto by mohlo ísť príkladom. Obzvlášť keď na území mesta je registrovaných skoro 7 tisíc psíkov.

S primátorom mesta sa stretli dve iniciátorky zvieracieho krematória v Banskej Bystrici  Lucia Fabriciusová a Andrea Maková. Banskobystrický primátor Ján Nosko k tomu uviedol:

„Počas Svetového dňa zvierat som prijal dve dámy, ktoré ma oslovili s nápadom vytvorenia podmienok pre kremáciu našich domácich miláčikov. Často sú to plnohodnotní členovia našich rodín, a preto preveríme možnosti a pokúsime sa byť o krok vpred oproti iným mestám na Slovensku.“

u primatora mesta

V súčasnosti sú rôzne možnosti ako sa dá kremácia zariadiť. Na trhu sú už aj mobilné zariadenia, ktoré prídu ku konkrétnemu veterinárovi pre uhynuté zvieratá a odvezú ich na miesto mimo mesta, kde vykonajú povolenú kremáciu.

JUDr. Lucia Fabriciusová po stretnutí s primátorom mesta povedala  

„Oslovili sme pána primátora s myšlienkou, aby sa mesto zaoberalo vybudovaním zvieracieho krematória a aby ho aj zároveň prevádzkovalo. Sú samozrejme možnosti, ktoré ponúkajú aj súkromné spoločnosti, ale bohužiaľ z praxe často vieme, že sa takéto krematórium následne využíva v rozpore so stanovenými podmienkami. Je to veľmi citlivá téma a nesmie sa to dotknúť obyvateľov mesta,  ktorí nesmú trpieť prípadnou prevádzkou. Som presvedčená, že ak by sa prevádzkovania ujalo mesto, bola by to garancia dodržiavania prísnych legislatívnych podmienok a taktiež toho, že  by v tejto prevádzke neskončili napríklad úžitkové zvieratá, ale iba naši malí domáci miláčikovia.”

zvieraci cintorin2

Andrea Maková na rokovaní predniesla aj návrh na zriadenie zvieracieho cintorína:  

„Požiadali sme vedenie mesta, aby v budúcnosti taktiež pamätalo na možnosť zriadenia zvieracieho cintorína. Dnes je to už vo svete bežná vec. Ľudia svojich domácich miláčikov skutočne považujú za členov rodiny a veľmi bolestivo vnímajú ich odchod. Mnohí majitelia by takúto možnosť privítali.“

zvieraci cintorin1

Druhý viceprimátor Martin Turčan potvrdil, že mesto sľúbilo preveriť podmienky a možnosti prevádzky zvieracieho cintorína s krematóriom a bude sa touto požiadavkou zaoberať:

„Máme možnosti regulácie, vieme túto službu ponúknuť za zvýhodnených podmienok napríklad tým, ktorí majú registrovaných psíkov a platia za ne daň zo psa. Sú rôzne nástroje ako túto službu ponúknuť obyvateľom krajského mesta. Budeme sa tým zaoberať, mne osobne sa myšlienka veľmi páči. Viem, aké nepríjemné bolo pre mňa riešenie s našim domácim miláčikom 12 – ročným retríverom, keď sme ho museli nechať uspať, kvôli nevyliečiteľnej chorobe.”

Faktom je, že pri tvorbe nového územného plánu mesta Banská Bystrica Útvar hlavného architekta trval na tom, aby spracovateľ riešil aj požiadavku na umiestnenie nového urnového cintorína. V roku 2015 sa na ÚHA spracovala jeho ideová štúdia a s urnovou stenou  pre sídlisko Rudlová – Sásová na Banoši. Možno sa nájdu voľné kapacity v Kremničke. Či by sa tu našlo miesto aj pre zvierací cintorín, je otázka pre odbornú i laickú verejnosť.

pred kremaciou1

 

Zdroj: (dem) a mesto BB, Foto: ilustračné