Richard Raši: S Európskou komisiou pomôžeme Banskobystrickému kraju ako dobiehajúcemu regiónu

SPRÁVY
4 /

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu priniesol vo štvrtok do Banskej Bystrice ďalšiu dobrú správu. Náš kraj zaradila Európska komsia medzi tzv. dobiehajúce regiónu a poskytne mu špeciálnu pomoc.

Iniciatíva podpredsedu vlády a Európskej komisie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  navrhol rozšíriť zoznam tzv. catching – up regiónov, teda dobiehajúcich regiónov o Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Je to iniciatíva Európskej komisie (EK), ktorá je dôležitým nástrojom na podporu a pomoc členským štátom v naštartovaní rastu, ekonomického a sociálneho rozvoja. Štvorročné pôsobenie bývalého župana Mariana Kotlebu totiž spôsobilo, že kraj nemohol čerpať eurofondy, čo sa podpísalo na celom regióne.

juncker a sefcovic

„Spôsob, akým Marian Kotleba fungoval na čele Banskobystrickej župy zapríčinil, že kraj nemohol čerpať eurofondy. Považujem to z hľadiska sociálneho, ekonomického a celkovo regionálneho rozvoja za fatálne zlyhanie,“

uviedol vicepremiér Richard Raši. O to viac ho teší, že sa mu spolu s kolegami z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podarilo navrhnúť BBSK na zoznam dobiehajúcich regiónov, čo vicepremiér považuje za krok spávnym smerom, ktorý významne pomôže BBSK rozvíjať sa.

„Napriek tomu, že Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám Európskej únie, stále sú tu regióny, ktoré potrebujú pomôcť a regionálne rozdiely, s ktorými sa musíme vysporiadiať,“

doplnil Raši.

podpredseda vlady

Funguje to už v Prešovskom kraji

Prvým regiónom, ktorý sa do iniciatívy na Slovensku zapojil, bol Prešovský samosprávny kraj (PSK). Spolupráca s Európskou komisiou a Svetovou bankou v rámci dobiehajúcich regiónov trvá už rok, pričom výsledky prípravnej fázy, teda tvorby akčného plánu iniciatívy, hovoria samé za seba. Priority si definovali v spolupráci s EK, Svetovou bankou a ÚPVII zástupcovia regiónu a PSK.

Kľúčovými opatreniami v akčnom pláne sú napríklad reforma stredného odborného školstva v regióne, a to zosúladenie existujúcej ponuky odborných študijných programov a potrieb trhu práce v kraji.

V rámci regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v oblasti Polonín je príprava riešenia problémov so zásobovaním pitnou vodou v Sninskom regióne, ako aj projekt energetickej efektívnosti v budovách PSK s cieľom znížiť verejné výdavky a zvýšiť kvality služieb a geografický informačný systém ako nástroj odborného spravovania regiónu.

europska komisia

Cieľom je naštartovať ekonomický a sociálny rozvoj

Pred pár dňami oslovila Európska komisia Úrad podpredsedu vlády Rašiho  listom, v ktorom navrhla iniciatívu dobiehajúcich regiónov u nás rozšíriť.  Rozhodnutie padlo práve pre BBSK. V úzkej spolupráci s EK a Svetovou bankou budú v ďalšom kroku na úrovni samosprávneho kraja zadefinované kľúčové projekty, ktoré pomôžu naštartovať ekonomický a sociálny rast či rozvíjať odborné kapacity.

To znamená, že v roku 2020, po dôkladnej analýze, budú k dispozícii konkrétne zmysluplné projekty určené na možné financovanie z rôznych zdrojov – eurofondov, centrálne riadených programov EK a štátneho rozpočtu.

nosko a rasi

Verím, že aj tento krok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, pomôže Banskobystrickému kraju, aby využíval vlastný potenciál a napredoval,“

povedal na záver Richard Raši.

Prioritne sa to bude týkať najproblémovejších okresov na juhu BBSK Revúca a Rimavská Sobota, ale pomoc EK je určená pre celý kraj.  V južných okresoch nášho kraja budú aj nejbližšie výjazdové zasadutia vlády, na ktorých sa zadefinujú konkrétne rozvojové programy na čerpanie finančných zdrojov z Európskej únie.

eu a sr

Autor: Karilína Tichá a (tom), Foto: redakčné a ilustračné