Pred augustovými oslavami sa z vládnych peňazí skrášli okolie Pamätníka SNP

SPRÁVY
1 /

Múzeum SNP a jeho areál patria k najnavštevovanejším miestam v Banskej Bystrici. Počas celonárodných osláv 75. výročia SNP budú kroky mnohých viesť práve do tejto časti mesta. V súvislosti s tým sa na základe finančnej podpory vlády SR urobia opravy ciest a chodníkov v blízkom okolí.

Oprava mestských komunikácií zo zdrojov vlády na oslavy SNP

Od 18. júla 2019 začína mesto s opravou časti miestnej komunikácie Kapitulská v úseku od Sociálnej poisťovne po vjazd na parkovisko na Štefánikovom nábreží. Úpravou prejdú aj niektoré chodníky v Parku pod Pamätníkom SNP.

Táto časť mesta je obľúbená relaxačná zóna obyvateľov a návštevníkov mesta a nové chodníky ešte viac skrášlia a dotvoria vzhľad prostredia,“

hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Mesto bude opravy financovať z prostriedkov dotácie vlády SR, ktorú na tento účel získalo z dôvodu prípravy a konania celoštátnych osláv 75. výročia SNP, ktoré budú v Banskej Bystrici 29. augusta 2019.

Vítame rozhodnutie vlády SR, podľa ktorého boli finančné prostriedky vyčlenené nielen na samotnú prípravu a priebeh osláv SNP, ale aj na úpravu areálu a okolia Múzea SNP v Banskej Bystrici,

dodáva prednosta MsÚ Martin Adamec.

Opravy cesty a chodníkov bude robiť víťazný uchádzač verejného obstarávania, spoločnosť STRABAG, s.r.o. v celkovej sume 186 042,41 eur. Predbežný termín ukončenia stavebných prác je do polovice augusta.

Na niekoľko týždňov sa teda zníži komfort v dostupnosti a užívaní oddychovej zóny. Vážnejšie dopravné obmedzenia počas stavebných prác v tejto časti mesta budú len cez víkend v dňoch 27. a 28. júla, v čase pokládky nových asfaltov na časti miestnej komunikácie Kapitulská.

Náklady na celonárodné oslavy SNP

Hlavnými organizátormi osláv 75. výročia SNP sú Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, ktoré je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Sprievodné podujatia začali už v júni.

Ústredné oslavy budú v dňoch 26. – 30. augusta v Banskej Bystrici  a na ďalších miestach. Vláda SR ešte v marci schválila celkové náklady na prípravu a organizáciu osláv 75. výročia Slovenského národného povstania vo výške 3 148 613 € vrátane slávnostnej vojenskej prehliadky.

V rozpočte osláv sa počíta  nielen s organizáciou samotných podujatí, ale aj s nákladmi na opravu a úpravu priestorov, v ktorých sa budú konať jednotlivé akcie. Ide o úpravy národných kultúrnych pamiatok Pamätník Nemecká a Pamätník SNP, úpravu vonkajšieho areálu Múzea SNP a komunikácií v okolí.

Zdroj: mesto BB a (tom), Foto: ilustračné