Podozrivý zápach v okolí bytovky na Sitnianskej nepreukázal únik plynu ani po opakovaných meraniach

SPRÁVY
2 /

V utorok popoludní bolo na Sitnianskej ulici, ktorá sa nachádza na najväčšom banskobystrickom sídlisku v Rudlovej – Sásovej rušno.  Obyvatelia cítili podozrivý zápach podobný plynu.

Plyn v okolí bytovky sa zatiaľ nepreukázal

Reagovali plynári, hasiči, polícia aj samospráva mesta Banská Bystrica. Širšie okolie Sitnianskej po Rudohorskú bolo na istý čas uzavreté. Primátor Ján Nosko k tomu uviedol:

„Na základe informácií od obyvateľov, ktorí upozorňovali na šíriaci sa zápach podobný plynu, bolo dnes na Sitnianskej ulici vykonané opakované meranie prítomnosti zemného plynu na plynárenských zariadeniach. Rovnako boli merania uskutočnené aj v okolitých bytových domoch a obchodných prevádzkach. Únik plynu však potvrdený nebol, o čom sme spoločne so zasahujúcimi hasičmi informovali aj obyvateľov.“

Ďalej banskobystrický primátor pokračoval:

„V záujme rozptýlenia akýchkoľvek pochybností zostane pracovník SPP na mieste až do rána, počas noci bude pravidelne opakovať merania prítomnosti zemného plynu v bytovke a jej okolí. Ak by ste spozorovali čokoľvek neobvyklé, prosím, bezodkladne to oznámte na číslo 150 alebo 112.“                           

Po decembrovej tragédii  v Prešove sú ľudia citliví na podobné situácie. Preto nečudo, že pri podozrivom zápachu v okolí bytovky na Sitnianskej mal viacerí miestni obyvatelia strach. Niektorí podľa možnosti  radšej volili aj prespatie u príbuzných. Daný priestor sa aktuálne monitoruje, zatiaľ reálne nič nehrozí, zostala iba neistota…

Monitoring ďalej prebieha 

Pravidelné opakované merania prítomnosti zemného plynu v bytovke na Sitnianskej jej okolí v nočných hodinách nič nepotvrdilo.

„Chápeme obavy obyvateľov, zvlášť po tragédii v Prešove zo 6. decembra 2019 a ich citlivosť na podozrivý zápach. V tejto súvislosti náš pracovník meraním zisťoval prítomnosť zemného plynu aj na odberných plynových zariadeniach – vnútorných rozvodoch, za funkčnosť ktorých naša spoločnosť nezodpovedá. Prítomnosť unikajúceho plynu rovnako nebola zistená ani opakovanými meraniami. V hľadaní miesta potenciálneho úniku naši pracovníci pokračujú aj dnes za denného svetla,“

informoval Milan Vanga, manažér externej komunikácie SPP – distribúcia, a.s.

Pracovníci poruchovej služby SPP, a.s. v spolupráci s hasičskou jednotkou vykonali približne 30 sond v hĺbkach 30 až 50 cm do zeme, ktoré taktiež nezistili možný únik plynu.

„O túto situáciu sa zaujímame aj v stredu a veríme, že príčina bude čoskoro zistená. Mesto komunikuje so zástupcami SPP – distribúcia, a.s. a v prípade potreby aj s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Zamestnanci SPP, a. s. dnes vykonávajú ďalšie opatrenia a hľadajú miesta možného úniku plynu. Podľa mojich informácií by mali postupne skontrolovať celú Sitniansku a Rudohorskú ulicu,“

dodal primátor mesta Ján Nosko.

Meranie sa vykonáva na hlavných plynových uzáveroch a plynovom rozvode. Na zistenie možného úniku plynu z plynového rozvodu zamestnanci SPP, a.s. realizujú hĺbkové sondy do násypu nad rozvodom a v nich merajú možný únik zemného plynu. Zatiaľ však obavy obyvateľov neboli potvrdené.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné FB