Nová služba v Banskej Bystrici – bezplatný zber elektroodpadu priamo z adresy bydliska

SPRÁVY
1 /

Získajte vo vašej domácnosti pred Vianocami priestor na niečo užitočnejšie, ako sú staré spotrebiče. Nepotrebnú bielu elektroniku – práčku, chladničku či mikrovlnku vám odteraz zadarmo odvezú priamo z adresy vášho bydliska. Stačí si službu pohodlne objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

Obyvateľom Banskej Bystrice pribudne v decembri 2020 nová služba v oblasti ekologického nakladania s elektroodpadom, a to  celoročný bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky. Práve tieto spotrebiče majú ľudia zvyčajne problém zaviezť na zberný dvor, pretože sú ťažké a do bežného osobného auta sa často ani nezmestia.

Banskobystričania sa tak budú môcť pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj  varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.

Ako si novú službu zberu elektroodpadu objednať?

Zber je možné objednávať jednoducho, online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk.

V sekcii stránky „Objednať“ si treba vybrať mesto Banská Bystrica a zvoliť si vyhovujúci termín zberu. V online objednávke je potrebné poskytnúť údaje o type a množstve  spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť a kontaktné údaje.

Najbližší termín zberu veľkých spotrebičov priamo z adresy bydliska je v Banskej Bystrici v sobotu 12. decembra 2020 od 8:00 do 12:00 hod. Objednávku na zber treba vystaviť najneskôr 2 dni pred termínom zberu, teda najneskôr vo štvrtok 10. decembra 2020.

Najbližšie termíny zberu Uzávierka objednávok zberu
Sobota 12. december 2020

  od 8:00 do 12:00

najneskôr 2 dni pred zberom:

štvrtok, 10. december 2020

Sobota 23. januára 2021

  od 8:00 do 12:00

najneskôr 2 dni pred zberom:

štvrtok, 21. január 2021

V deň zberu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na  zvonček, aby ste im otvorili. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu.

Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku.  Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie ochranné opatrenia, akými sú používanie rúšok či rukavíc.

Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu poskytuje mestu Banská Bystrica ako jeho zmluvný partner ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.

Je dôležité, aby obyvatelia spotrebiče nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí, čím vytvoria čierne skládky,“

vysvetľuje Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU a dodáva:

„V Banskej Bystrici zatiaľ plánujeme poskytovať službu bezplatného zberu elektroodpadu raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu o zber je možné, že ju budeme poskytovať častejšie.“

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor. Ten môžete  počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad tiež v prípade, že nechcete čakať na termín mobilného zberu elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne.

Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Viac informácií o tom, ako a prečo recyklovať elektroodpad, nájdete aj na www.envidom.sk.

 O združení

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu zabezpečuje a financuje  zber a recykláciu elektroodpadu predovšetkým z výrobkov kategórií zariadení pre tepelnú výmenu, malých a veľkých zariadení ale aj ďalších kategórií.

Spolupracuje pri tom so samosprávami, zbernými dvormi, zberovými a prepravnými spoločnosťami, predajňami a spracovateľmi na celom území Slovenska. OZV ENVIDOM pracuje na neziskovej báze a významne prispieva k budovaniu infraštruktúry zberu elektroodpadu a k osvete v tejto oblasti.

Zdroj: Dominika Mojžišová, Foto: ilustračné