Miroslav Lajčák otvoril na UMB výstavu „100 rokov slovenskej diplomacie“

SPRÁVY
0 /

V utorok na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, výstavu na tému „100 rokov slovenskej diplomacie“.

Výstava je zameraná na významné osobnosti slovenskej diplomacie za posledných 100 rokov, s dôrazom na profesionálne a osobné aspekty jednotlivých diplomatov ako napríklad Milan Rastislav Štefánik alebo Štefan Osuský. Výstava mapuje hlavné medzníky vo vývoji zahraničnej politiky Slovenska, ako aj súčasné úspechy slovenskej diplomacie.

miroslav lajcak

Po otvorení výstavy Miroslav Lajčák ako úradujúci predseda OBSE vystúpil s prednáškou pre študentov fakulty na tému Predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Vo svojom prejave zhodnotil nielen dôležitosť samotnej organizácie, priority slovenského predsedníctva, ale aj doteraz dosiahnuté úspechy a aktivity, ktoré Slovensko v tejto významnej regionálnej bezpečnostnej organizácii dosiahlo.

100 ROKOV SLOVENSKEJ DIPLOMACIE _2

Šéf slovenskej diplomacie pripomenul najväčšie výzvy, riešenie ktorých stojí dnes pred touto organizáciou vedenou slovenským predsedníctvom. V tejto súvislosti skonštatoval, že práve kríza na Ukrajine vyzdvihla kooperatívne výhody OBSE oproti iným medzinárodným zoskupeniam.

„Okrem OSN je to jediná organizácia, ktorej súčasťou sú Spojené štáty americké aj Ruská federácia,“

upozornil Miroslav Lajčák.

100 ROKOV SLOVENSKEJ DIPLOMACIE _3

Zároveň vysvetlil, v čom predstavuje predsedníctvo v OBSE obrovskú príležitosť pre SR, že je to pre našu krajinu a jej diplomaciu obrovská česť a zodpovednosť.

vystava1

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB a TASR