Miestne komunikácie sa budú opravovať aj v Sásovej

SPRÁVY
9 /

Jednou z hlavných priorít súčasného vedenia mesta je zmodernizovaná a bezpečná cestná infraštruktúra, vrátane zrekonštruovaných chodníkov či schodíšť. Tento rok sa v meste Banská Bystrica celkovo zrekonštruuje 16 km ciest a 7 km chodníkov.

Banskobystrický primátor Ján Nosko hovorí o rozšírení pôvodného počtu rekonštruovaných mestských komunikácií:

„Popri tom, ako realizujeme niekoľko významných opráv miestnych komunikácii v centre mesta či na Fončorde a pripravujeme projekty na Bernolákovej a Poľnej ulici v Radvani, máme tri dobré správy aj pre Sásovú. Vzhľadom na to, že sa nám podarilo získať ďalšie mimorozpočtové zdroje pre naše mesto, rozhodli sme sa ich, okrem iného, investovať aj do opráv, ktoré najviac trápia obyvateľov Sásovej.“

Počas tohto roka samospráva plánuje na ulici Sásovská cesta vymeniť nevhodnú a poškodenú dlažbu za asfalt tak, ako sa to v minulosti urobilo Na Zábave.

„Na chodníky v starej Sásovej naďalej použije dlažba. Financie sme vyčlenili aj na rekonštrukciu Pieninskej ulice, kde sa vplyvom podložia vytvárajú nebezpečné priečne zvlnenia. Súčasťou opravy by mala byť aj recyklácia podložia, čo by v budúcnosti malo podobným deformáciám zabrániť,“

dodáva vicerimátor Jakub Gajdošík.

Dôležitou opravou prejde aj schodisko medzi Rudohorskou a Starohorskou ulicou, ktoré sa vplyvom času a nestabilného podložia stalo nebezpečným pre chodcov. Nahradí sa novými schodiskovými stupňami, vďaka čomu by v budúcnosti už nemalo dochádzať k jeho zosúvaniu a poškodzovaniu.

„My poslanci za Rudlovú – Sásovú veríme, že všetky tieto investície v celkovej výške cca 350 000 eur sa nám podarí uviesť do života počas najbližších mesiacov, podľa možnosti  s čo najmenšími obmedzeniami pre pohyb obyvateľov,“

uzatvára tému obnovy sásovských komunikácií poslanec Michal Škantár.

Autor: (tom) , Foto: mesto BB a ilustračné