Mesto prijalo do materských škôl všetky prihlásené deti

SPRÁVY
2 /

Banská Bystrica, rovnako ako iné mestá, dlhé roky zápasila s nedostatkom miest pre deti v mestských materských školách. Odkedy v roku 2015 nastúpil do funkcie primátora Ján Nosko, bolo jednou z jeho hlavných priorít zabezpečiť dostatočný počet miest pre malých Banskobystričanov v mestských škôlkach.

Do obnovy a rozširovania materských škôl v meste investovalo viac ako 6 miliónov eur, pričom ich celková kapacita narástla o 290 miest, čo je viac ako 13 nových tried.

„Postupne sme sa pustili do ambicióznych projektov a vďaka financiám z rozpočtu mesta a získaným eurofondom sme vytvorili takmer 290 nových miest. Zatiaľ čo iné mestá dnes majú stále problémy s nedostatkom kapacít, my sa po piatich rokoch môžeme pochváliť tým, že sa nám podarilo uspokojiť záujem všetkých zákonných zástupcov, ktorých deti spĺňali predškolský vek,“

hovorí banskobystrický primátor Ján Nosko.

V prípade, že sa škôlkarov nepodarilo umiestniť do požadovanej škôlky, rodičom mesto ponúklo inú, v ktorej bola ešte voľná kapacita. Znamená to, že od septembra 2020 nastúpi do 27 materských  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 732 nových detí.

„Okrem toho sme prijali aj deti, ktoré k začiatku školského roka nedovŕšili vek 3 rokov, ale boli narodené v roku 2017. Od nového školského roka prijímame aj 15 nových pani učiteliek, z toho 8 do novootvorených tried. Celkovo bude v nasledujúcom školskom roku navštevovať 27 mestských škôlok 2 229 detí, o ktoré sa bude starať 235 pani učiteliek, 88 pani kuchárok a 66 pani upratovačiek,“

dodáva zástupca primátora mesta Jakub Gajdošík.

Mesto Banská Bystrica sa dlhodobo venuje rekonštrukciám materských škôl. Zameriava sa nielen na rozšírenie kapacít, ale aj na znižovanie energetickej náročnosti jednotlivých budov. Tento rok sa dokončia práce na škôlkach v Rudlovej – Sásovej (Karpatská a Strážovská)  a krajšiu škôlku budú mať aj deti z Uhliska (Ulica 9. mája).

Autor: (dem), Foto: ilustračné