Mesto Banská Bystrica reaguje na nepravdivé vyjadrenia strany Spolu k tendru na dopravcov MHD

SPRÁVY
5 /

Vo štvrtok predstavitelia strany SPOLU Bučko a Pekár zvolali tlačovku na banskobystrickom Námestí SNP, aby bez odbornej analýzy spochybnili tender mesta Banská Bystrica na dopravcov mestskej hromadnej dopravy, ktorú v Banskej Bystrici dlhé roky vykonáva  Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s. s akcionárskym podielom samosprávy (trolejbusy), spolu so SAD Zvolen a.s. (autobusy).

Kritika tendra na dopravcov MHD 

Ešte začiatkom leta mesto Banská Bystrica informovalo o vypísaní medzinárodnej verejnej súťaže na poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy na dobu desiatich rokov. Do tendra sa prihlásil jediný účastník – súčasní dopravcovia. Mesto by s víťazom tendra malo uzatvoriť novú zmluvu, problémom je vysoký nárast ceny oproti súčasnosti.

Kritici vyčítajú mestu celkové nezvládnutie tendra, krátky čas na prihlásenie možných iných uchádzačov o MHD  ako súčasní dopravcovia, vysokú cenu od víťaza tendra s nejasnými podmienkami zmluvy, ktorá by sa mala uzatvoriť do konca roka. V tomto duchu žiadajú od primátora mesta odpovede na položené otázky, čím by sa podľa predstaviteľov strany SPOLU malo zaoberať aj decembrové mestské zastupiteľstvo. 

Stanovisko Mesta Banská Bystrica

Ohradzujeme sa voči nepravdivým a tendenčným vyjadreniam mimoparlamentnej politickej strany SPOLU, ktorej chýbajú základné informácie a fakty k danej téme. Odmietame akékoľvek spochybňovanie tendra na dopravcov MHD v Banskej Bystrici.

Pre mesto sú dôležité odborné stanoviská komisie, ktorá vyhodnocovala splnenie podmienok účasti v tendri, ako aj predložené ponuky.  Jej členmi boli profesor Jozef Gnap zo Žilinskej univerzity v Žiline, inžinier Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravy v Žiline a zástupcovia odborných útvarov mesta Banská Bystrica.

Je zrejmé, že členovia politickej strany SPOLU nemajú absolútne naštudovanú zmluvu, chýbajú im základné informácie a fakty o téme, čo ukázali už aj vo svojich predchádzajúcich mediálnych výstupoch. Ak vo svojich vyjadreniach spomínajú nejakú existujúcu analýzu, boli by sme radi, ak by nám ju doručili.

Technické štandardy, o ktorých hovoria, sú súčasťou prílohy zmluvy, v ktorej  sú  zahrnuté všetky  požiadavky, ako by mali byť vozidlá MHD vybavené. Zverejnené sú v profile mesta Banská Bystrica na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Vedenie mesta sa už viackrát vyjadrilo, že je v jeho záujme vyjednať nižšiu sumu, ako ponúkli dopravcovia v tendri. Preto primátor Ján Nosko intenzívne rokuje s dopravcami, aby sa dohodli na výhodnejších podmienkach a cenách pre mesto. Po ukončení rokovaní s jednotlivými dopravcami,  budú výsledky transparentne predstavené aj verejnosti.

Stále platí to, čo sme  deklarovali na začiatku, že v našom záujme je prijať rozhodnutie, ktoré bude hospodárne a v záujme obyvateľov Banskej Bystrice. Trváme na tom, aby cestujúca verejnosť mala k dispozícii modernú a atraktívnu mestskú hromadnú dopravu. Doprava v Banskej Bystrici bude od 1. januára 2021 zabezpečená v plnom rozsahu.

Zdroj: (tom) a Zdenka Marhefková, Foto: ilustračné