Malí Bystričania sa v obnovených škôlkach cítia ako doma

SPRÁVY
1 /

Jednou z priorít Mesta Banská Bystrica je rekonštrukcia a obnova materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. Dôležité je nielen rozširovanie kapacít, ale aj znižovanie energetickej náročnosti jednotlivých budov.

„Hoci žijeme covidovým obdobím, tešia ma správy o tom, že malým škôlkarom i zamestnancom sa v obnovených škôlkach na Karpatskej a Strážovskej ulici v Sásovej darí. Rekonštrukcia týchto materských škôl nešla podľa plánu a počas nej sme sa museli vysporiadať s viacerými problémami. Ďakujem preto zamestnancom, rodičom a najmä deťom za trpezlivosť a súčinnosť pri prispôsobení sa rôznym podmienkam,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Dnes sa môže mesto pochváliť tým, že okrem energetických opatrení sa v škôlkach rozšírili kapacity o dve triedy, ktoré sa zároveň aj naplnili.

Za posledných päť rokov sa banskobystrickej samospráve  vďaka financiám z rozpočtu mesta a eurofondom podarilo vytvoriť celkom 290 nových miest, čo je skvelá správa pre rodičov škôlkarov. Zatiaľ čo iné mestá majú stále problém s nedostatkom kapacít, Banská Bystrica  vie uspokojiť záujem všetkých rodičov aj priebežne počas celého roka.

„Verím, že v najbližšom období budeme úspešní v pripravovanom projekte obnovy a rozšírenia kapacít MŠ Šalgotariánska. Nech nové skvalitnené priestory slúžia všetkým čo najlepšie a nech sa v nich naši malí Banskobystričania cítia príjemne,“

dodáva Nosko.

https://www.facebook.com/noskojan/videos/675962369777852

Zdroj: FB a (tom), Foto: ilustračné