FOTO: Na Partizánskej ceste pripravujú architekti Paulíny a Hovorka projekt P3 OFFICE

SPRÁVY
4 /

Na mieste budovy bývalého Coimexu, Partizánska cesta č.3  v širšom centre mesta vyrastie nový objekt P3 OFFICE vyrastie na Partizánskej ceste č.3 na. V zmysle územného plánu ide o územie Centrálnej mestskej zóny.

Dielo bystrických architektov

Autormi projektu sú známi architekti Martin PaulínyBraňo Hovorka z Banskej Bystrice, ktorí o P3 OFFICE uvádzajú:

„P3 OFFICE bude kvalitná administratívna budova s prevádzkovým, technologickým a parkovacím zázemím najvyššieho štandardu, rozšírená o zaujímavé služby. Navrhli sme ju, nakoľko ponuka kancelárskych priestorov najvyššieho štandardu v Banskej Bystrici prakticky neexistuje, hoci aktuálnym trendom rozvoja miest je aj tvorba takýchto typov stavieb.“

martin pauliny

Obaja bystrickí architekti veria, že Banská Bystrica ako tradičné univerzitné mesto a centrum regiónu, môže byť pre modernú znalostnú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou veľmi zaujímavá, pokiaľ sa tu pre ňu vybuduje vhodná infraštruktúra.

„Veríme, že sa to aj s naším prispením v tomto projekte podarí, tak ako sa nám to už viackrát podarilo pri tvorbe iných zaujímavých, v odbornej aj laickej verejnosti oceňovaných stavieb, ktoré si môžete pozrieť na našom webe www.pha.sk,“

dodávajú Paulíny s Hovorkom.

brano hovorka

Projekt P3 OFFICE

Cieľom investičného zámeru je vybudovať kvalitnú, áčkovú administratívnu budovu s moderným parkovacím, prevádzkovým a technologickým zázemím.  Projekt P3 OFFICE sa týka prestavby a prístavby dnes už nevyhovujúcej administratívnej budovy, ktorá bola postavená v osemdesiatych rokoch minulého storočia a nikdy nebola dostavaná v plánovanom rozsahu.

Budova, v ktorej kedysi sídlil COIMEX, sa skladá z trojpodlažnej podnože spojenej so susedným objektom vodárenskej spoločnosti a vežovej administratívnej časti. Prestavba pôvodnej budovy bude rozsiahla a z pôvodnej stavby zostane pre ďalšie použitie k dispozícii prakticky len jej železobetónová nosná podstata.

partizanska 3

Súčasťou investície je aj zámer rozšíriť existujúcu trojpodlažnú podnož budovy formou prístavby na prázdny susedný pozemok a s ohľadom na územným plánom požadované komplexné riešenie potrieb parkovania na vlastnom pozemku. Preto projekt počíta s výstavbou parkovacieho domu za budovou.

Stavba bude obsahovať administratívne a v rámci nižších podlaží aj polyfunkčné priestory. Z hľadiska prevádzky budú administratívne priestory členené podľa požiadaviek budúcich nájomcov. K dispozícii je štruktúra vytvorená formou veľkopriestorových kancelárií (open space), menších štandardných kancelárií, prípadne kombinácie týchto princípov.

pohlad1

V rámci existujúcej veže sa zachová systém ústredného komunikačného jadra. Jadro budú obklopovať kancelárske priestory napojené na veľkú východnú a západnú celopresklenú fasádu.

Podnož veže bude fungovať obdobne. Rovnako bude napojená na vertikálne komunikačné jadro. Nová trojpodlažná prístavba sa pripojí k stavbe zo susedného voľného pozemku, v smere od západu. Obsahovať bude predovšetkým kancelárske a registratúrne priestory, nevyhnutné hygienické zázemie a vnútorné komunikačné átrium so schodiskom a horným presvetlením.

2-1

Systém protipožiarnej bezpečnosti stavby doplní exteriérové únikové schodisko umiestnené na severnej fasáde prístavby, medzi administratívnou budovou a novým parkovacím domom.

Hlavný vstup do budovy zostáva v rovnakej pozícii ako bol pôvodne. Doplní ho vstup zo severnej strany budovy zabezpečujúci prechod do parkovacieho domu. Parkovací dom sa nachádza pri pohľade od ulice v zákryte za budovou a jeho výška nepresahuje výškovú úroveň podnože administratívnej budovy. Konštrukčná železobetónová podstata parkovacieho domu bude viditeľne priznaná v plnom rozsahu.

Fasády budú bez štandardného uzatvoreného obvodového plášťa, v miestach stanovených projektom protipožiarnej bezpečnosti stavby budú vyhotovené plné betónové časti. Väčšina fasád parkovacieho domu bude doplnená o popínavú zeleň vyrastajúcu z exteriérových zelených plôch v okolí, prípadne z monolitických kvetináčov zavesených na fasáde nad úrovňou prízemia.

3-1

Vjazdy sú v úrovni prízemia na západnej fasáde parkovacieho domu, a tiež v smere od západu je vjazd od Cesty k nemocnici, ktorým je prístupná strešná úroveň parkovacieho domu.

Stavba dostane nový energeticky efektívny obal a modernú, automaticky riadenú energetickú a mikroklimatickú koncepciu v energetickej triede A1. Výraz exteriéru stavby bude vo významnej miere odzrkadľovať jej funkčnú náplň v podobe prísneho matematického rastra fasád. Okolie stavby bude skultivované parkovými úpravami, krovinami či vzrastlou zeleňou, pričom najväčší existujúci strom pred hlavným vstupom zostane zachovaný.

Developerom je spoločnosť Interpolis s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je Barbakan Real s. r. o. Po dokončení stavby (pri optimálnom priebehu schvaľovacích procesov  povolení sa predpokladá rok 2020) bude mať majiteľ P3 OFFICE k dispozícii 8 200 m² prenajímateľnej plochy a 209 parkovacích miest.

6-1

Ateliér Paulíny  Hovorka Architekti

Architektonický ateliér Paulíny Hovorka Architekti založili Martin Paulíny s Braňom Hovorkom v roku 1998. Je zameraný na navrhovanie a projektovanie novostavieb i rekonštrukcií objektov pre bývanie a podnikanie, vrátane tvorby ich interiérov. Ateliér  má za sebou viacero architektonických návrhov, projektov a realizácií na rôznych miestach Slovenska.

Medzi najznámejšie realizácie patria rodinný Dom zlomu v Kynceľovej (pokračovanie dom K2) a Centrála firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici. Obe uvedené stavby boli nominované na niekoľko architektonických ocenení, pričom Centrála firmy Phoenix Zeppelin získala za rok 2011 tri ceny: vo svojej kategórii ocenenie CE.ZA.AR, cenu časopisu ARCH a cenu Dušana Jurkoviča. Obaja bystrickí architekti sú autormi viacerých ďalších úspešných projektov, medzi ktoré by sa mohol zaradiť aj ten najnovší P3 OFFICE.

7-1

 

Zdroj: (tom) a PHA, Foto: ilustračné a vizualizácie PHA