FOTO: Materská škola Sásovská cesta oslávila 55. narodeniny

SPRÁVY
2 /

Tento týždeň oslávila Materská škola Sásovská cesta 21 krásne jubileum – 55 rokov svojho vzniku. V ZŠ Ďumbierska sa zišli učiteľky so svojimi žiačikmi, ich rodičmi či starými rodičmi, sponzormi a hosťami, aby si spoločne pripomenuli 55. narodeniny tejto úspešnej bystrickej škôlky.

Medzi hosťami boli prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, poslanec MsZ Michal Škantár, za Okresný úrad odbor školstva v Banskej Bystrici Lucia Pašková, za Školský úrad oddelenie školstva a mládeže  Banská Bystrica Anna Martišovičová, za Štátnu školskú inšpekciu Melánia Dubínyová, za OMEP Slovensko Dagmar Lapšanská, za ZŠ Ďumbierska riaditeľ Patrik Ferianc a jeho zástupkyňa Anna Kováčiková, za Občiansku radu RU – SÁ I. predsedníčka Ľubica Buranová, riaditeľka MŠ Sásovská cesta Milada Ursínyová, ďalšie riaditeľky MŠ, pedagogické a nepedagogické pracovníčky MŠ Sásovská cesta a ďalší.

Úvodné slovo mal prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, ktorý uviedol:

„V mene Mesta Banská Bystrica ako zriaďovateľa tejto MŠ ďakujem pani riaditeľke, pani učiteľkám, nepedagogickým zamestnancom a všetkým, ktorý v MŠ Sásovská cesta pôsobili počas 55 rokov jej existencie. Chcem Vám zaželať veľa síl a energie do ďalších rokov, aby ste udržali vysoký štandard tejto škôlky. Za vedenie mesta môžem prisľúbiť, že budeme naďalej investovať do obnovy tejto škôlky rovnako ako v posledných rokoch. Našim spoločným cieľom bude, aby nikoho, kto pôjde okolo alebo vstúpi do škôlky ani len nenapadlo, že jej už ťahá na šesťdesiatku.“

Riaditeľka MŠ Sásovská cesta Milada Ursínyová povedala:

„Som veľmi rada, že sme sa tu zišli v takom hojnom počte. Naša materská škola za tých 55 rokov prešla viacerými zmenami. Najskôr to bolo predškolské zariadenie, neskôr troj a teraz štvortriedna materská škola. V konkurencii môže obstáť naozaj len dobrá materská škola, ktorá poskytuje nové i osvedčené postupy vo svojej práci, možnosti tvorivosti a tímovej práce celého kolektívu. U nás sa to osvedčuje, všetci ťaháme za jeden povraz. Aj preto je naša MŠ druhým domovom pre naše detičky a všetkých nás, ktorí sa o ne staráme a s rodičmi vytárame vlastne celú veľkú rodinu. Chcem sa poďakovať všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa za uplynulých 55 rokov pričinili o vysokú úroveň našej MŠ a veľmi oceňujem príkladnú spoluprácu s rodičmi našich žiačikov, ktorých pripravujeme na vstup do I. ročníka ZŠ.“

Pani riaditeľke sa kyticami kvetov či darčekmi pre deti poďakovali zamestnanci MŠ, viceprimátor Jakub Gajdošík, predsedníčka OR RU – SÁ I. Ľubica Buranová i riaditeľ ZŠ Ďumbierska Patrik Ferianc.

Postupne nasledovali kultúrne vystúpenia žiačikov všetkých štyroch tried, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky. Boli to ľudové i moderné tance s pesničkami a scénkami, za ktoré si deti vyslúžili mohutný potlesk prítomných. Na záver zaspievali všetci spoločne originálnu hymnu Materskej školy Sásovská pri zvonici.

Nechýbala slávnostná torta s číslom „55“ ani darčeky pre všetky deti z MŠ. Pre rodičov s deťmi a hostí bolo pripravené občerstvenie. Napriek horúčave, ktorú trochu zmiernil dážď, vládla v školskej jedálni ZŠ Dumbierska skvelá nálada.

Predsa len ne je to všedná záležitosť oslavovať polstoročnicu a päť rokov k tomu v jednej materskej škole, ktorá si získala v Banskej Bystrici veľký rešpekt a prihlasujú sem svoje deti rodičia zo širokého okolia, až nestačí súčasná kapacita štyroch tried a chcelo by to pridať ďalšie s rozšírením stávajúceho objektu, ku ktorému prináleží veľká vlastná záhrada pre deti.

Redakcia Bystricovín sa pripája ku gratulantom a želáme Materskej škole Sásovská cesta ešte veľa úspešných rokov pri výchove a starostlivosti o bystrických škôlkarov.

Autor: (tom) , Foto: redakčné a MŠ Sásovská cesta