Čerpať eurofondy by mala byť schopná každá obec v našom kraji

SPRÁVY
0 /

Obce v Banskobystrickom kraji by mali byť vďaka pomoci župy schopné lepšie čerpať peniaze z vyhlásených výziev. Obciam bude priamo s ich konkrétnymi otázkami od mája pomáhať Sekcia prípravy a implementácie projektov na Rozvojovej agentúre BBSK.

Pomoc sa bude zameriavať predovšetkým pre malé obce do 1 000 obyvateľov a bude pozostávať z prípravy projektov aj z prípravy čerpania prostriedkov z verejných i súkromných zdrojov.

„Najmenšie obce nemajú zamestnancov, ani odborné schopnosti, aby si podali projekt, ktorý má šancu uspieť, preto sú často odrezané od možnosti čerpania veľmi významných mimorozpočtových zdrojov. Jednou z našich programových priorít bolo, že pomôžeme obciam, aby boli schopné tieto financie získať,“

hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Zo 406 obcí v našom kraji, ktoré majú do tisíc obyvateľov, sa v práve prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do vyhlásených výziev prihlásilo len 116 obcí, čo je menej ako tretina.

Z približne 300 obcí s počtom obyvateľov do 500 sa do prihlásených výziev prihlásilo len 40 obcí a obce do 100 obyvateľov sa do eurofondových výziev nezapájajú vôbec.  Úspešnosť projektov u žiadateľov z malých obcí je na úrovni 48 percent.

„Každý jeden projekt a jeho príprava stojí obec čas a v prípade externých konzultantov aj peniaze v tisícoch eur. Ak je úspešný len každý druhý projekt, obciam sa nemožno čudovať, že sa do čerpania projektov nehrnú,“

uvádza Michal Straka, projektový manažér Sekcie prípravy a implementácie projektov na Rozvojovej agentúre BBSK.

Ďalším z dôvodov, prečo malé obce nečerpajú financie z eurofondov, je aj ich nedôvera v inštitúcie, ktoré sa venujú eurofondom, keďže viacerí majú nie pozitívne skúsenosti z minulosti.

Kraj chce obciam pomôcť zorientovať sa vo výzvach, poskytnúť obciam, ktoré prejavia záujem, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a v prípade schválenia projektu aj prebrať implementáciu projektu.

Projekt začína od mája, konzultácie budú pre obce bezplatné, v prípade záujmu o napísanie projektu bude obec platiť len poplatok 400 eur, ktorý pokryje personálne náklady na odborníka.

Pre župu je veľmi dôležité, aby každá obec mala šancu čerpať finančné prostriedky z rôznych výziev, ktoré dokážu zvýšiť samotný rozpočet obcí.

Zdroj: BBSK , Foto: ilustračné