Banskobystrický samosprávny kraj zaviedol do svojich knižníc moderný systém Dawinci

SPRÁVY
0 /

BBSK zavádza do všetkých krajských knižníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nový knižnično – informačný.systém Dawinci od spoločnosti SVOP. Mali by ho mať aj tri múzeá.

Nový knižničný systém v BBSK 

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zaviedol do všetkých krajských knižníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nový prepojený knižnično – informačný systém Dawinci. Vďaka nemu si môžu ľudia objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji.

vkmk4

„Systém zohľadňuje požiadavky 21. storočia a čitatelia si budú môcť prehliadať knižničný fond aj realizovať objednávky i cez mobil či tablet. V roku 2019 chceme pokračovať v elektronickom prepájaní knižníc s múzejnými knižnicami a tak poskytnúť návštevníkom kvalitné služby a určitým spôsobom sa otvoriť verejnosti. Ešte v roku 2019 plánujeme uvedený systém zaviesť aj do troch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK,“

hovorí vedúci oddelenia kultúry na Úrade BBSK Peter Černek.

vkmk

Knižničný systém Dawinci Úrad BBSK zavádza vo všetkých šiestich regionálnych knižniciach vo Zvolene, Lučenci, Banskej Bystrici, Kremnici, Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote. Systém je regionálne prepojený medzi všetkými knižnicami, napríklad ak knižku čitatelia nenájdu v knižnici v Rimavskej Sobote, ale bude dostupná v knižnici v Banskej Bystrici, môžu požiadať knižnicu, aby im knihu doručila do Rimavskej Soboty.

Systém Dawinci čitateľom prináša podľa kompetentných lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup k nim v knižniciach v rôznych okresoch a tiež uľahčí prácu knihovníkom. Úrad BBSK prostredníctvom oddelenia kultúry investoval do nového systému viac ako 67.000 eur.

vkmk3

SVOP

Nositeľom systému je spoločnosť SVOP spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá existuje od roku 1991. Smer k informačným technológiám si vybrali v roku 1996, odkedy sa venujú vývoju softvéru. Po dvoch rokoch plných analýz, plánovania, konzultácii, programovania a testovania uviedli na trh knižnično-informačný systém.

Jeho konkurenčnou výhodou v tom čase bolo použitie prostredia Microsoft Windows(®). Práve kombináciou názvu operačného systému s menom technologického vizionára vznikol názov pre robustný knižnično-informačný systém – DAWINCI.

davinci

Zdroj: TASR a (tom)