Banskobystričania, pomôžte mestu zlepšiť lokalitu Námestia slobody

SPRÁVY
4 /

Cez Námestie slobody denne prejde mnoho obyvateľov i návštevníkov nášho mesta. V jeho blízkosti sa nachádzajú bytové domy, obchody, firemné budovy, parkoviská, ale aj oddychová zóna či veľa možností na športovanie.

Miestne autobusové a trolejbusové zastávky sú najväčším prestupným bodom verejnej mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici, ktorý ročne využije cca 1,2 milióna cestujúcich.  Po rokoch si tento verejný priestor vyžaduje rozsiahlejšie investície. Cieľom samosprávy je preto komplexná revitalizácia Námestia slobody, ktorej bude predchádzať architektonicko-urbanistická súťaž návrhov.

Jej podkladom majú byť aj podnety od hlavných užívateľov námestia – samotných obyvateľov a návštevníkov. Svoj názor môžete vyjadriť od 16. do 28. februára 2021 vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý je zverejnený na stránke mesta.

Počas marca plánuje mesto Banská Bystrica vyhlásiť urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, ktorá bude overená Slovenskou komorou architektov. Tomu však má predchádzať prieskum medzi samotnými obyvateľmi a návštevníkmi.

„Denne dostávame podnety, ktoré sa týkajú autobusových zastávok, parkovania, ciest a chodníkov či zelene v tejto lokalite. Sme si vedomí toho, že Námestie slobody potrebuje kompletnú revitalizáciu, preto ju chceme  riešiť komplexne. Druhé najväčšie námestie v Banskej Bystrici má potenciál a je potrebné vnímať ho ako celok. Skôr, ako vyhlásime urbanisticko-architektonickú súťaž nás preto zaujíma názor ľudí, ktorí túto lokalitu poznajú, prechádzajú cez ňu a tento priestor je každodennou súčasťou ich života,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Nakoľko pandémia koronavírusu stále pretrváva a osobné stretnutia sú obmedzené, rozhodlo sa mesto osloviť verejnosť formou dotazníka, ktorý môže vyplniť každý záujemca.

„Ide o verejný priestor, ktorý je ohraničený Parkom pod Pamätníkom SNP, zdravotníckymi zariadeniami, sídliskom, frekventovanou križovatkou a Domom kultúry. Vyzývame  obyvateľov, aby počas najbližších dní neváhali, vyplnili dotazník a pomohli mestu vytvoriť priestor, v ktorom sa budú dobre cítiť cestujúci, motoristi, no najmä peší či mamičky s deťmi,“

vysvetľuje externá koordinátorka participácie pre mesto Banská Bystrica Andrea Dolinská.

Vďaka dotazníku sa banskobystrická samospráva dozvie, ako vnímajú Námestie slobody obyvatelia, čo sa im páči, ale aj to, v čom vidia nedostatky.

„Participácia v meste je nielen potrebná, ale zo strany obyvateľov aj žiadaná. Chceme preto, aby sa do prípravy zámeru mohli zapojiť v čo najväčšej miere. Námestie slobody je priestor, ktorý má svoj genius loci, silné a aj slabé stránky. Najlepšie to však môžu posúdiť práve jeho užívatelia – obyvatelia a návštevníci“

dodáva druhý zástupca primátora Milan Lichý.

Celkové výsledky tohto prieskumu budú súčasťou podkladov súťaže návrhov, ktorá ukáže, ako by mohla táto lokalita po revitalizácii vyzerať.

„Výsledky architektonicko-urbanistickej súťaže následne plánujeme zapracovať aj do územného plánu mesta, aby boli záväzné nielen pre samosprávu, ale aj pre všetkých súkromných investorov, ktorí vlastnia pozemky či budovy na Námestí slobody,“

upresňuje prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Na návrh vedenia mesta banskobystrickí poslanci minulý rok v decembri schválili vyčlenenie finančných zdrojov, ktoré by mali byť využité na usporiadanie vlastníctva k Domu kultúry. Ten je neoddeliteľnou súčasťou Námestia slobody, a preto je jedna z otázok v dotazníku zameraná aj na túto budovu, niekdajšie centrum kultúrneho života.

„Dom kultúry mal v minulosti široké využitie a dnes je častou témou mnohých diskusií na sociálnych sieťach. Tento prieskum je pre nás výborná príležitosť na to, aby sme zistili, ako jeho budúce využitie vnímajú práve obyvatelia. Budeme preto radi, ak sa ich zapojí čo najviac,“

uzatvára primátor mesta Ján Nosko.

Nová podoba verejných priestranstiev v okolí Námestia slobody je teraz aj v rukách Banskobystričanov a návštevníkov. Zber návrhov sa uskutoční v čase od 16. do 28. februára 2021, následne ich mesto vyhodnotí a zapracuje do zadania súťaže.

Banskobystričania a návštevníci mesta, pomôžte mestu zlepšiť lokalitu Námestia slobody. Za vaše odpovede a nápady vám samospráva vopred ďakuje.

DOTAZNÍK NÁJDETE TU.

Zdroj: Dominika Mojžišová , Foto: ilustračné