Výpravy do (čias) barbarskej Európy s historikom Petrom Bystrickým

História
0 /

Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela pripravilo pre milovníkov histórie jesenný cyklus prednášok Výpravy do (čias) barbarskej Európy. Odborná ale i laická verejnosť sa môže tešiť na tri prednášky (10. 10., 14. 11. a 5. 12. 2018) zamerané na dejiny Európy vo včasnom stredoveku.

Októbrová prednáška, ktorou bude sprevádzať Mgr. Peter Bystrický, PhD., sa uskutoční najbližšiu stredu 10. októbra 201817:00 hod. v Thurzovom dome a bude venovaná téme Barbari – sťahovanie národov a Európa po páde Rímskej ríše.

Kto prekročil tieň kráľa Attilu?

O kráľovi Hunskej ríše Attilovi a jeho nemilosrdnosti počul azda každý nadšenec dejín Rímskej ríše. Attila však nebol posledným, kto ohrozoval územie Rimanov a Grékov. Prednáška Petra Bystrického priblíži poslucháčom osudy kráľov, ktorí prišli po Attilovi, avšak väčšina z nich zostala v tieni hunského kráľa.

atilla

Historik objasní aj osudy kmeňov, ktoré Hunov porazili, alebo si založili svoje ríše na území ohraničenom Karpatmi, Alpami a riekou Sávou. Všetky kmene, okrem jediného, zanikli skôr, než k Dunaju prišli noví kočovníci, Avari.

Mgr. Peter Bystrický, PhD. je vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa obdobiu neskorej antiky a sťahovania národov, germánskej mytológii a včasnostredovekým dejinám Slovenska pred príchodom Slovanov.

peter bystricky

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na jeho pútavú prednášku spojenú s besedou už túto  stredu o piatej v Thurzovom dome.

Vydajte sa aj na novembrovú výpravu do barbarskej Európy 14. 11. 201817:00 hod. s historikom Jakubom Morawiecom na tému  Vikingovia – včasnostredovekí piráti, cestovatelia či obchodníci?

plagat ssm

Zdroj: SSM BB, Foto: ilustračné