Spor o projekt lyžiarskej haly na Donovaloch zrejme skončí na súde

SPRÁVY
2 /

Zdá sa, že vlečúci sa spor investora so štátnymi inštitúciami o realizáciu projektu krytej lyžiarskej haly na Donovaloch bude mať napokon súdnu dohru potom, čo sa do veci vložilo ministerstvo životného prostredia.

Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára s celkovou investíciou 60 miliónov eur.

Vo veci posudzovania projektu  haly v júni minulého roka pod vplyvom občianskej petície podala banskobystrická Okresná prokuratúra protest proti územnému rozhodnutiu o výstavbe lyžiarskej haly na Donovaloch. Okresný úrad  v Banskej Bystrici potom v októbri zrušil rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení lyžiarskej haly Donovalley Resort.

Následne v novembri 2020 vstúpilo od hry Ministerstvo životného prostredia SR. Envirorezort sa rozhodol preskúmať podmienky na vydanie záverečného stanoviska EIA s dôrazom na ochranu prírody a pozrieť aj na kroky, ktoré dovtedy podnikol OÚ v Banskej Bystrici.

Donovalley Resort

Donovalley Resort

Výsledok de facto prejudikoval hneď na začiatku tohto procesu samotný minister Ján Budaj:

„Zámer postaviť krytú halu s približne 500 parkovacími miestami je len ďalším krokom na ceste, na konci ktorej lokalita stratí prírodný charakter. Zmení sa na komerčný park, čo je ale v príkrom rozpore s princípmi a dôvodmi, pre ktoré toto územie vyhlásila vláda za územie, ktoré si zasluhuje ochranu ako Národný park Nízke Tatry.“

Ján Budaj

Ján Budaj

MŽP SR v decembri minulého roka požiadalo spoločnosť Donovalley, aby do 30 dní predložila zámer navrhovanej činnosti s 556 parkovacími miestami tak, ako to uviedla v správe o hodnotení. V procese EIA bolo v pôvodnom zámere výstavby haly 485 parkovacích miest, ale na základe technického riešenia projektu v správe o hodnotení sa tento počet zvýšil na 556 miest. Ministerstvo preto prerušilo správne konanie

Keďže spoločnosť Donovalley v stanovenej lehote neodstránila nedostatky vo svojom zámere,  Ministerstvo životného prostredia SR zastavilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) potrebné k výstavbe lyžiarskej haly .

Igor Obšajsník

Igor Obšajsník

Investor  podal námietku proti zákonnosti doterajšieho postupu  ministerstva. Projektový manažér  Igor Obšajsník k tomu uviedol:

„Spoločnosť Donovalley v procese prípravy výstavby letnej lyžiarskej haly nepochybila. Vždy sa  riadila právoplatnými rozhodnutiami úradov.“

Kvôli zastaveniu posudzovania EIA zo strany MŽP SR  je investor  pripravený podať žalobu na súd pre životného prostredia. Advokát Ondrej Urban zastupujúci spoločnosť Donovalley pre TASR povedal:

„Envirorezort v prvom stupni rozhodovania právne nesprávne posúdil vec a vydal nezákonné rozhodnutie. Voči nemu investor podal rozklad, v ktorom opísal všetky právne pochybenia ministerstva. Súčasne navrhol, aby ministerstvo ako rozkladový orgán zrušilo predmetné nezákonné rozhodnutie o zastavení konania, a tým umožnilo vykonanie riadneho a zákonného posúdenia vplyvov na životné prostredie vecne príslušným orgánom tak, ako to vyžaduje príslušná legislatíva.“

Ondrej Urban

Ondrej Urban

Ak MŽP SR nevyhovie rozkladu zo strany investora, spoločnosť je podľa Urbana pripravená podať žalobu na súd:

„Investor je pripravený ďalej brániť ochranu svojich práv a právom chránených záujmov aj súdnou cestou.“

Keď investor preukáže, že nemôže pokračovať v realizácii svojho projektu kvôli nesprávnym rozhodnutiam štátnych orgánov, môže sa domáhať na súde aj finančného odškodnenia. Uvidíme, ako tento spor napokon dopadne…

Zdroj: (tom) a TASR , Foto: ilustračné