Mladí ekológovia navštívili Banskobystrický pivovar

SPRÁVY
0 /

V rámci súťaže Pre Vodu navštívili budúci ekológovia zo zvolenskej Technickej univerzity banskobystrický pivovar. Súťaž už štvrtý rok organizuje Nadácia Ekopolis a dáva tak príležitosť mladým expertom hľadať reálne riešenia pre nakladanie s vodou,

Programová manažérka z Nadácie Ekopolis Martina Paulíková hovorí:

Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí do 30 rokov s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode.“

V aktuálnom ročníku súťaže pridelil organizátor študentskému školskému tímu z Fakulty ekológie a environmentalistikyTechnickej univerzity vo Zvolene modelovú situáciu v známom Banskobystrickom pivovare.

V pondelok 15. júla 2019 sa uskutočnila ich prvá návšteva na mieste. V rámci nej mladí experti urobili obhliadku a dokumentáciu areálu, výstupom ich práce bude analýza súčasného stavu a ideový návrh opatrení na zefektívnenie nakladania so zrážkovými vodami v pivovare.

Vzhľadom na výškové usporiadanie okolia je pri intenzívnejších zrážkach vo výnimočných prípadoch areál zaplavený zrážkovou vodou stekajúcou z okolia.

Problém s vodou sa týka najmä areálu pivovaru, ale nepriamo aj obyvateľov regiónu. Vzhľadom na to, že zrážková voda z areálu je dnes odvádzaná preč z krajiny, nevsakuje a nedopĺňa podzemnú vodu, zvyšuje sa takto riziko povodní v nižšie položených oblastiach, ako aj riziko vysušovania krajiny,“

približuje situáciu Ivan Kamesch z Banskobystrického pivovaru, a.s.

Výroba piva v areáli v Radvani v Banskej Bystrici funguje prakticky na tom istom mieste od roku 1971, kedy bol uvedený do prevádzky.

Spolu s postupnou obnovou pivovaru je tu i príležitosť hľadať opatrenia na zefektívnenie nakladania s vodou. Predovšetkým jej zadržiavania pre ďalšie využitie či vsakovanie, čo prináša environmentálne, ekonomické aj estetické benefity do firemného areálu,“

dopĺňa Kamesch.

V rámci aktuálneho ročníka súťaže Nadácia Ekopolis zozbierala päť modelových situácií a reálnych problémov, ktoré sa týkajú zadržania alebo využitia zrážkovej vody, prevencie sucha či povodní alebo čistenia vody.

V kategórii študentských školských tímov boli vytvorené tri tímy na riešenie niektorej z nominovaných situácií. V druhej, otvorenej kategórii, si súťažiaci študenti a mladí ľudia do 30 rokov môžu vybrať konkrétne zadanie zo zoznamu, alebo môžu spracovať svoj vlastný, inovatívny návrh hospodárenia s vodou. Uzávierka súťaže je 30. septembra 2019.

Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje súťaž PRE VODU už štvrtý rok. Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos.

Všetky zadania sú zverejnené na webovej stránke https://www.sutazprevodu.sk/Situacie-na-riesenie.aspx.

Zdroj: Martina Ragalová, Foto: ilustračné