Lucia Luptáková a hostia v SSG: Mám rada pozornosť

Výstava
0 /

lucia luptakova1
Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na výstavu  „Mám rada pozornosť“. Vernisáž  v utorok 6. februára 2018 o 17:00 hod. v Pretóriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici a vystavujúcimi autormi sú Lucia Luptáková a jej hostia Jana Kapelová, Matej Gavula, Oldřich Morys.

Výstavný projekt Mám rada pozornosť

Je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica  bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko – architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta.

Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií. V novšej histórii tu sídlila rímskokatolícka škola či prvá expozícia Múzea SNP. Od roku 1970 slúži Pretórium ako výstavný priestor galérie.

Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa. Tvorcovia spoločne reagujú na fyzickú percepciu budovy Pretória, na jej emocionálne prežívanie a symbolickú hodnotu, na otázky individuálnej, kolektívnej, ale aj inštitucionálnej a sociálnej pamäti priestoru.

„Zámerom výstavy je okrem iného pracovať aj s myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá budovu v súčasnosti spravuje a niekoľko desaťročí určuje jej spoločenské funkcie. Otvorenosť inštitúcie je manifestovaná voľným sprístupnením všetkých fyzických priestorov budovy a koncentrovaním pozornosti umeleckej reflexie do obslužných, nevýstavných priestorov chodieb, pivnice, podkrovia či loggie,“

hovorí kurátorka výstavy Zuzana L. Majlingová.

Práve v týchto priestoroch sa zachovalo najviac architektonických detailov, odkazujúcich na historické stavebné etapy objektu. Monumentalitu prázdnych výstavných siení galérie, ktorá je výsledkom najmladšej funkcionalistickej prestavby, ponechávajú tvorcovia vyznieť v jej architektonickej a priestorovej čistote.

„Popri výtvarných prácach, vytvorených na báze miesto –  špecifických inštalácií, videoprojekcií, performancií a objektov môže návštevník výstavy intenzívnejšie vnímať aj komplexnú kondíciu budovy a množstvo detailov, ktoré zostávajú pri bežnej prevádzke galérie pred divákmi ukryté,“

dodáva Zuzana L. Majlingová.

Výstava MÁM RADA POZORNOSŤ pracuje s materialitou a historickými vrstvami priestoru Pretória – jednak samotných miestností, ale aj budovy ako architektúry s jej fyzickými premenami, meniacim sa funkčným využitím a rôznymi významovými rovinami jej blízkeho okolia.

Projekt neponúka klasické materializované artefakty, je skôr návodom, ako na realitu bezprostredne nazerať. Je viac o procese približovania sa k skutočnosti, ako definitívnom pohľade rámovanom priestorom výstavnej siene. Tvorivosť a koncentrovaná pozornosť je tu chápaná ako princíp, ktorý sa nanovo pokúša nazerať do minulosti a prítomnosti. Informácie syntetizuje do novej jedinečnej udalosti, ktorá sa stáva údajmi pre budúcnosť. Výstava potrvá do 10. apríla 2018 a vstup je voľný.

vystava1

Lucia Luptáková 

 Narodila 13. januára 1977 v Bratislave potom žila s rodičmi v Banskej Bystrici. Od roku 1996  pôsobí v Amsterdame, Holandsku. Študovala: BA Architektonický dizajn na Gerrit Rietveld Academie, MDes Voľný dizajn a MFA Autómne umenie na Sandberg Instituut v Amsterdame. Jej výtvarné práce sú výskumom pováh a zloženia rôznych priestorov. Jej tvorba pozostáva zo site – specific veľkoplošných priestorových inštalácii – architektonických sôch.

Východiskom týchto inštalácií sú ustálené rutiny, predpojatosti a samozrejmosti daného priestoru, situácie, predmetu. Priestorovými zásahmi je vytvorený nový scenár, založený na fyzických prvkoch daného miesta/objektu. Pohyb, vnímanie, nálada a očakávania publika sú vystavené zmene. Prostredníctvom poskytnutého priestorového zážitku sa pozornosť upriami na  existujúce, dôverne známe a predsa častokrát prehliadnuté veci: konkrétny zážitok, miesto a moment sú znovu nájdené, a môžu byť opäť pocítené a ocenené.

pretorium3

 

 

Zdroj: SSG BB, Foto: ilustračné