Záchrana historickej pamiatky Medený hámor v zastupiteľstve

SPRÁVY
9 /

hamor1

Na utorkovom mestskom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie, ktorým zaviazali primátora Jána Noska, aby vstúpil do rokovania s majiteľmi nehnuteľností Medený hámor za účelom získania tejto chátrajúcej historickej a kultúrnej pamiatky európskeho významu do vlastníctva mesta.

Konať bude mesto Banská Bystrica

Návrh uznesenia predniesol poslanec a historik Vladimír Sklenka, ktorý sa už dlhšie venuje záchrane tohto historicky vzácneho technického objektu spojeného s hutníckou činnosťou v minulosti na spracovanie medi. Medený hámor patril k najstarším veľkovýrobným podnikom na území Slovenska po kremnickej Mincovni, ktorý fungoval už od roku 1496. Zostala z neho len centrálna časť.

„Jediným možným záchrancom Medeného hámra je mesto Banská Bystrica. Jeho získaním by sa mohla realizovať postupná záchrana tohto historického klenotu. Projekt záchrany tohto historického objektu má podporu aj pamiatkových úradov,”

uviedol Vladimír Sklenka.

Podľa skupiny mladých ľudí, ktorí sú spolu s poslancom Sklenkom iniciátormi záchrany Medeného hámra, predstavuje tento objekt veľký potenciál a neskutočnú históriu. Jeho prezentácia pomôže rozvoju cestovného ruchu a stane sa ťahákom pre cudzincov, najmä z Nemecka.

„Takmer 500 rokov sa tam spracovávala meď z okolitých baní, celý areál má niekoľko prvenstiev a patentov. Preto sme prišli s tým, aby mesto odkúpilo pozemky. My vieme zmobilizovať zdroje, dotácie, granty na to, aby sme mohli rozvíjať areál. Obnova nebude veľkolepá a finančne náročná. O peniaze na to mesto nežiadame. Vytvorí len priestor a podmienky na záchranu, aby sme ochránili kultúrne dedičstvo. Mesto má lepšiu rokovaciu pozíciu vo vzťahu k majiteľom,”

hovoria  záchrancovia historickej pamiatky, ktorá by v budúcnosti mohla obsahovať expozíciu medi a ako živé miesto by plnilo svoj kultúrno – spoločenský význam. Študenti Fakulty architektúry STU v Bratislava vypracovali architektonickú štúdiu možného využita zrekonštruovaného objektu.

Medený hámor

Banskobystrický Medený hámor – symbol nášho mesta je posledná bystrická pamiatka európskeho významu pripomínajúca medenú slávu nášho mesta, ktorá roky potichu chátra. Mnohí Bystričania si ju už ani nevšimnú, keď popri nej prechádzajú.

Medený Hámor sa nachádza len desať minút chôdze od centra Banskej Bystrice, z Námestia SNP cez Lazovnú ulicu smerom na Kostiviarsku. Po Kremnickej mincovni bol druhým najstarším podnikom na území Slovenska a pracovalo sa v ňom nepretržite skoro 500 rokov, v rokoch 1496 – 1991.

Postavila ho na základoch staršieho komplexu roku 1496 Thurzovsko – Fuggerovská spoločnosť. Stroje v hámri poháňala voda z potoka Bystrica. Tmavé miestnosti, rozžiarené vyhne v Medenom hámri, si dnes vieme lepšie predstaviť vďaka obrazom významného slovenského maliara Dominika Skuteckého.

Z rozsiahleho komplexu dnes zostalo len jadro. Prvé objekty zbúrali za komunizmu, ďalšie -oveľa hodnotnejšie v roku 1997 po privatizácii. Časť objektov sa nešťastne prestavala. Napriek tomu ešte dva cenné objekty stoja aj v súčasnosti a ich záchrana vyžaduje okamžitý zásah.

 „Celý areál Medeného hámra sa už určite nepodarí zachrániť. Preto sa treba sústrediť na reálnu záchranu objektov, ktoré by boli premostením medenej cesty z Banskej Bystrice na Španiu Dolinu, kde sa nachádza Múzeum medi. Pre mesto Banská Bystrica by to prinieslo určite viacej pozitív,“

 hovorí historik Vladimír Sklenka.

Dnes aj vďaka pozitívnemu vzťahu súčasných majiteľov Medeného hámra k minulosti mesta Banská Bystrica sa naskytla výnimočná príležitosť skutočnej záchrany časti areálu Medeného hámra, tvorenej dvomi historickými budovami z obdobia 17. – 19. storočia. Tejto myšlienke sú okrem jej iniciátorov naklonení aj poslanci MsZ s primátorom Jánom Noskom.

Autor: (tom), Foto: ilust. a archív, video: TV Hronka