Rudlová – Sásová bude mať nový amfiteáter v ZŠ Sitnianska

SPRÁVY
1 /

sitnianska1

V areáli ZŠ Sitnianska na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová mesto rekonštruuje stupňovité átrium. Vznikne tu amfiteáter prístupný aj verejnosti.

Átrium bolo už v dezolátnom stave a jeho využívanie ohrozovalo bezpečnosť ľudí. Zvyčajne sa tu otváral školský rok a žiaci tu mali kultúrne akcie. Betónové stupne sa postupom času rozpadávali a hrozilo, že sa bude musieť uzavrieť.

Riaditeľka školy Dana Edlingerová prišla s návrhom zrekonštruovať átrium tak, aby mohlo slúžiť pre školu i verejnosť:

„Padla myšlienka skombinovať dva v jednom a ponúknuť tento priestor aj pre kultúrne a spoločenské aktivity občanov na sídlisku. Sme vo vnútrobloku, vieme poskytnúť návštevníkom aj priestory hygienického charakteru s bezbariérovým prístupom.“

Do projektu vstúpilo mesto a začali sa práce na rekonštrukcii betónového amfiteátra, ktorý by mal mať kapacitu 300 miest. Ukončenie prác sa plánuje do 15 decembra.

„Celá rekonštrukcia vrátane vybudovania osvetlenia a sedenia z kompozitných dosiek vyjde na 82 tisíc eur,“

uviedol pre TV Hronka prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Prvou akciou na novom amfiteátri budú Sásovské Vianoce. Doposiaľ boli jediným športovo – spoločenským centrom na takéto akcie v exteriéroch ihriská pod oporným múrom na Rudohorskej. Po dokončení bude na kultúrne a spoločenské akcie v Rudlovej – Sásovej slúžiť aj amfiteáter v areáli ZŠ Sitnianska, ktorá tohto roku oslávila 25. výročie svojho vzniku.

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné