Primátor Ján Nosko so svojím tímom hodnotil rok 2017

SPRÁVY
20 /

IMG_7321

Banskobystrický primátor Ján Nosko spoločne viceprimátormi Jakubom Gajdošíkom a Martinom Turčanom aj s prednostom MsÚ Martinom Adamcom sa vo štvrtok stretli s novinármi v Robotníckom dome, aby zhodnotili končiaci sa rok 2017 a načrtli plány na ten budúci 2018, ktorý bude zároveň volebným rokom.

Čo sa podarilo

 Primátor Ján Nosko sa poďakoval za odvedenú prácu v roku 2017 zamestnancom mestského úradu, prednostovi a viceprimátorom, organizáciám a podnikom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

„Myslím, že vďaka týmto ľuďom sa v meste Banská Bystrica urobil kus dobrej práce a naše mesto napreduje. Nie je to výsledok práce primátora, ale tímovej práce na príprave projektových zámerov, ktoré sa nám priebežne darí napĺňať.“

Za najdôležitejšie v roku 2017 považuje Ján Nosko strategické projekty, čerpanie eurofondov, nadregionálny projekt Iniciatíva stredné Slovensko za dostavbu modernej infraštruktúry či Európske mesto športu 2017.

K úspešným strategickým projektom patrí výstavba korčuliarskej dráhy v parku pod Pamätníkom SNP, verejné parkovisko na Rudohorskej, najočakávanejšia výstavba novej autobusovej stanice v rámci Terminal Shoppingu, masívna obnova miestnych komunikácií – ciest a chodníkov, čerpanie eurofondov na materské školy, rekonštrukcia telocviční a ďalších športovísk.

t co sa podarilo

Strategické projekty

Obyvatelia Banskej Bystrice po úspešnom vyriešení autobusovej stanice podľa primátora očakávajú doriešenie výstavby areálu Slovenky, kde prebieha komunikácia mesta s majiteľom.  V súčasnosti sa vyváža odtiaľ suť a pripravuje sa projekt pre územné a stavebné konanie, čo by sa malo zvládnuť v priebehu budúceho roka.

„Bývalý Dom kultúry bol dlho našou témou. S týmto objektom sme kalkulovali  pri príprave kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Bohužiaľ tento objekt sa nám nepodarilo dostať do majetku mesta, pretože tam beží konkurzné konanie. Rovnaká situácia je aj s jamou pri mestskom úrade, kde bolo v minulosti parkovisko. Procesy pri oboch objektoch sledujeme a budeme hľadať riešenia v momente, keď sa vyriešia nové vlastnícke vzťahy,“

dodal primátor Nosko.

Dotkol sa aj zamestnanosti v našom meste. Témou zostáva silný investor v priemyselnom parku, kde je pripravený projekt, ale zatiaľ zastala komunikácia s majiteľom pozemku smerom k ústredným orgánom štátnej správy. Zamestnanosť v Banskej Bystrici sa podarilo zvýšiť  aj vďaka Terminal Shoppingu, kde sa podarilo vytvoriť 400 nových pracovných miest, aj keď z kategórie nižšie platených. Vznikol tu aj Exekučný súd s novými zamestnancami .

t strategicke projekty

Projekty mesta

t projekty mesta 

Školstvo

t skolstvo

Dopravná infraštruktúra

t dopravna infrastuktura 

Realizované projekty z mimorozpočtových a vlastných zdrojov

t projekty z mimorozpoctovych zdrojov

 Európske mesto športu 2017

 t ems

Išlo o memorandá s Vojenským športovým centrom Dukla Banská Bystrica a so Slovenskou asociáciou zrakovo postihnutých.Suma 2 586 000 eur išla na  podporau podujatí, ŠK a združení + dotácie 998 000 eur. Zvyšok tvorili investície do športovej infraštruktúry (najvýznamnejšie položky telocvičňa Magurská 200 000 eur, areály ZŠ 246 800 eur, korčuliarska dráha 293 000 eur…).

 Najdôležitejšie projekty mesta v roku 2018

t rok 2018

Na záver primátor mesta Ján Nosko zaželal obyvateľom nášho mesta veľa zdravia, pokoja a dobrej pozitívnej energie, ktorá nám občas chýba:

„Bol by som rád, keby sa v našom meste vytvorila taká spoločná pozitívna karma, aby sme spolu ťahali za jeden povraz a dokázali posunúť mesto ešte ďalej.Nech je pre nás všetkých rok 2018 úspešný a na jeho konci môžeme  s úsmevom bilancovať, čo sa nám podarilo urobiť.”

Na novinársku otázku, či na budúci rok bude opäť kandidovať  na primátora mesta, Ján Nosko odpovedal, že zatiaľ sa nad tým zasadnejšie nezamýšľal. Čaká ho náročný rok, ale teší ho, ak dokáže napĺňať očakávania ľudí.  Snažil sa tie tri roky zo štvorročného volebného obdobia aj so svojím tímom využiť naplno pri plnení volebného programu. Ešte sa nechce k svojej budúcej kandidatúre teraz vyjadrovať , vyhodocuje situáciu priebežne a vyjadrí sa v pravý čas.

 

Autor: (tom), Foto: mesto BB