Na Poľane bude presklená vyhliadka, mohla by byť aj na Urpíne

SPRÁVY
2 /

polana1

Vodopád Bystré je jedným z divov Poľany Na tejto národnej prírodnej pamiatke by sa mala vybudovať v tomto roku presklená vyhliadka, ktorá by nezaškodila ani u nás na Urpíne.

Vyhliadka nad vodopádom Bystré

Vodopád sa nachádza v hornej časti potoka Bystré, pod sedlom Priehybina vo výške 983 m nad morom. Patrí medzi najväčšie vodopády vo vulkanitoch Západných Karpát. Vznikol tektonickou poruchou, keď poklesla časť stuhnutého andezitového prúdu a vytvorila tak prepadovú stenu vysokú 23 metrov.

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR plánuje vybudovať v malebnom prostredí Národnej prírodnej rezervácie Zadná Poľana turistickú vyhliadkovú vežu. Jej výstavbu iniciovali obyvatelia Biosférickej rezervácie (BR) Poľana na zasadnutí Koordinačnej rady BR Poľana v roku 2015.

„Chceme, aby tam bol obrovský ďalekohľad, ktorý by ľuďom umožnil vidieť aj bežne neviditeľné veci,“

uviedla riaditeľka Správy CHKO Poľana Vladimíra Fabriciusová.

Presklená vyhliadka by mala zatraktívniť samotné miesto zlomu jedného z najvyšších vodopádov na Slovensku a zaistiť tiež bezpečnosť návštevníkov. V uplynulých rokoch totiž došlo po niekoľkých pádoch k zraneniam ľudí, boli aj smrteľné. V rámci projektu podporeného Nadáciou Orange sa v jeho bezprostrednej blízkosti osadilo pevné drevené schodisko a bezpečnostné reťazové prvky, ktoré znížili riziko úrazu. Nad vodopádom sa vytvorila oddychová zóna.

Výstavba veže je podmienená aj nedávnou históriou starej drevenej veže, ktorá sa nachádzala na rovnakom mieste. Nová veža by mala mať funkciu multifunkčnej rozhľadne, ktorá prispeje k zvýšeniu návštevnosti územia, komfortu návštevníkov a propagácii prírodných a kultúrnych hodnôt BR Poľana. Výška rozhľadne bude 25 metrov s nosnou kovovou konštrukciou doplnenou drevenými prvkami typickej podpolianskej architektúry s detvianskym vyrezávaným krížom.

O vyhliadke na Urpíne zatiaľ iba snívame

Na tému vyhliadkovej veže v Banskej Bystrici sa už tiež viackrát hovorilo. Naposledy sa rozvinula diskusiu o „poľudštení“ Urpína vlani na letnom mestskom zastupiteľstve pri prerokúvaní odstránenia havárie po veternej smršti na serpentínach banskobystrickej dominanty.

Profesor Svetozár Dluholucký v tejto súvislosti povedal:

„Ja vnímam Urpín a určite hromada Bystričanov ako jednu dominantu mesta, ktorá má rekreačno – športové a v minulosti mala aj pekné kultúrne zázemie pre Banskú Bystricu. Bola tam tančiareň, reštaurácia, vyhliadkové miesta s lavičkami, ten Urpín žil spolu ľuďmi. Preto by sme okrem potrebného odstránenia havárie a celkovej opravy chodníka mali rozmýšľať, čo s Urpínom ako celkom.“

Kým v Banskej Bystrici si na Urpíne (510 m.n.m.) niektorí ľudia nevedia predstaviť ani len malú kaviarničku, vyhliadkovú vežu či inú drobnú stavebnú úpravu pre návštevníkov tejto dominanty mesta, v rakúskom Grazi na Schlossbergu toto všetko je. Aj s udržiavanými chodníkmi, trávnikmi, lavičkami a rôznymi službami pre turistov. Tí sa sem hrnú najmä kvôli nádherným pohľadom na mesto a príjemnej atmosfére dýchajúcej dávnou históriou, konajú sa tu aj mestské slávnosti.

„Niekedy nechápem rôznych aktivistov či kolegov z Banskobystrickej alternatívy, ktorí v záujme údajnej ochrany prírody a zelene sú proti akejkoľvek drobnej stavbe, ktorá má slúžiť ľuďom To, čo je na Schlossbergu v Grazi, môžeme mať kľudne aj my tu na Urpíne s peknou vyhliadkou, ale oni toporne napádajú nový územný plán mesta, ktorý sme schválili po desiatich rokov príprav. Azda nechceme všetky atraktívne miesta ohradiť a spraviť z nich skanzen. Vyspelý svet ide opačnou cestou, niečo o tom viem,“

dodal profesor Dluholiucký.

Jeho slová potvrdil aj Útvar hlavného architekta mesta, kde sa v zmysle schváleného nového územného plánu mesta začal pripravovať podrobnejší zonálny plán s podrobnosťami aj pre lokalitu Urpín, ale so zachovaním intimity Kalvárie zo 17.storočia.

V rámci prerokovania tohto dokumentu sa budú môcť k výslednému návrhu vyjadriť aj občania. Zároveň to bude priestor na verejnú diskusiu, čo ďalej s Urpínom a či by tu nemohla stáť napríklad aj vyhliadková veža. Serpentíny sú len začiatkom riešenia…