Memorandum o vzájomnej podpore 7 kandidátov na predsedu BBSK pred voľbami je predčasné

SPRÁVY
10 /

urad bbsk

Prianie mať v jesenných volbách bystrického župana jedného silného spoločného kandidáta proti Marianovi Kotlebovi sa stalo otcom myšlienky, ktorú v pondelok počas diskusného večera Michala Havrana s tromi kandidátmi v Bábkovom divadle na Rázcestí deklaroval Stanislav Mičev.

Dohoda o spoločnom postupe proti Kotlebovi zatiaľ nebude

Návrh Memoranda siedmich známych kandidátov, ktoré sa podľa jeho predkladateľa Stanislava Mičeva  malo podpisovať už túto sobotu v Národnom dome, sa ukazuje ako predčasné. Hoci niektoré médiá už priniesli správu o tom, že všetci protikandidáti súčasného župana Mariana Mariana Kotlebu, ktorý mimochodom ešte stále oficiálne  nepotvrdil svoju opätovnú kandidatúru, sa už dohodli na podpise, nie je to pravda.

V návrhu Memoranda sa okrem iného uvádza, že kandidáti budú viesť kampaň čestne, nebudú používať politický marketing na poškodzovanie ostatných kandidátov a nebudú spolupracovať s Kotlebovou stranou. Do konca augusta majú viesť otvorenú kampaň každý individuálne a potom by sa mali zhodnúť na preferenčne najsilnejšom kandidátovi.

Podľa našich informácií ostatných kandidátov kontaktoval Mičevov volebný tím v utorok, ale tí sa buď vyjadrili negatívne alebo ešte len dajú svoje vyhlásenie. Z Mičevových dvoch partnerov pondelkovej diskusie s Michalom Havranom je myšlienke podpisu memoranda naklonený iba Martin Klus,  Ján Lunter má iný názor.

Stanislav Mičev:

„Urobil som ústretový krok, memorandum ratifikujem hneď. Či sa pridajú ostatní kandidáti, je na nich. Som ochotný ustúpiť, ak nebude reálne šanca, aby som bol zvolený. Nepripustím, aby sa na moju hlavu znieslo, že len preto, že som kandidoval, bol nakoniec zvolený človek, ktorý škodí kraju a celému Slovensku.“ 

 Martin Klus:

„Myslím, že pravdepodobne sa nepodarí dosiahnuť dohodu o memorande. Napriek tomu má zmysel o tom diskutovať. Úprimne ma mrzí, že ostatní kolegovia to chápu ako predčasný krok. V Banskej Bystrici je situácia iná ako v ostatných krajoch. Práve takéto memorandum demokratických síl by mohlo byť už v tejto fáze.“

 Ján Lunter:

„Nateraz nevidím dôvod, aby som podpisoval memorandum. Dnes nie je čas na gestá, ale na férovú súťaž programov, kandidátov a ich tímov. Tieto voľby musia byť predovšetkým o tom, ako zveľadiť náš kraj a priniesť lepší život jeho obyvateľom. Za seba dávam voličom verejne svoje slovo, že urobím všetko, čo je v mojich silách pre víťazstvo demokratických síl.“

Sociológ Pavel Haulík sa pre Pravdu vyjadril, že ak sa budú chcieť relevantní demokratickí kandidáti  dohodnúť na podpore v septembri na základe prieskumov verejnej mienky, tak si to vie predstaviť, ale je skeptický:

„Nepovažujem za pravdepodobné, že by už v septembri bolo jasné, kto z kandidátov bude mať najväčšiu šancu na zvolenie. Ak na seba nebudú útočiť, bude skôr prevládať tendencia rozptyľovania hlasov.“

Ťažko predpokladať, že ostatní zatiaľ známi kandidáti – Ivan Saktor, Igor Kašper, Milan Urbáni či Martin Juhaniak prijmú túto Mičevovu výzvu kladne. Napokon viacerí sa už vyjadrili, že svoju kampaň budú viesť až do konca, hoci vo finále podľa aktuálnej situácie nevylučujú nejaké dohody, ale zrejme to nebude navrhované memorandum, ktorého znenie Vám prinášame v plnom znení.

Memorandum o vzájomnej podpore

My, dolupodpísaní kandidáti na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, uvedomujúc si aktuálny stav slovenskej spoločnosti, rastúce presadzovanie extrémistických síl a riziko nezvratnej zmeny politickej     a spoločenskej orientácie Slovenska, s popieraním základných ľudských práv a princípov demokracie, pristupujeme v plnej vážnosti k nasledovnému zneniu Memoranda o vzájomnej podpore.

 Vstupujeme do etapy regionálnych volieb v legislatívne komplikovaných podmienkach, ktoré nám neumožňujú logicky viesť otvorený politický súboj, na základe našich programov, až do času volieb.

 Motiváciou každého z nás je nespokojnosť s aktuálnym rozvojom nášho kraja, neznášanlivá a diskomunikatívna politika, neodbornosť, izolácia na národnej a medzinárodnej pôde a praktický zásah do demokratických princípov, ktoré reprezentuje a charakterizuje súčasné vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja.

 Našim spoločným cieľom je nahradiť súčasné vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, reprezentované Mariánom Kotlebom, predsedom strany Kotleba – ĽSNS a zachovať pôvodné historické hodnoty našej kultúry, dosiahnuť spokojnosť občanov a posunúť kraj k objektívnemu rozvoju a všestrannej komunikácii.

 Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť, ktorú deklarujeme vo svojich programoch a víziách a apel občanov Banskobystrického kraja, celého Slovenska a demokratického sveta po zjednotení síl a vzájomnej spolupráci v rámci regionálnych volieb.

 Týmto memorandom sa zaväzujeme, že budeme viesť kampaň čestne,  nebudeme používať postupy politického marketingu, ktoré budú poškodzovať ostatných kandidátov, prípadne akýmkoľvek spôsobom spolupracovať so stranou Kotleba – ĽSNS a súčasným vedením.

 Týmto Memorandom zároveň deklarujeme, že od momentu jeho podpisu do 31. 8. 2017 budeme viesť otvorenú kampaň každý individuálne. V čase od 4. do 9. septembra 2017 spoločne prehodnotíme prieskum preferencií jednotlivých kandidátov a spoločne stanovíme ďalší postup s vyjadrením podpory preferenčne najsilnejšiemu kandidátovi, ktorý bude pokračovať v kampani do volieb spolu s našou podporou.

 Toto rozhodnutie potvrdzujeme svojim podpisom, s plným vedomím a plnou zodpovednosťou voči občanom Banskobystrického kraja a Slovenskej republiky.

 

Zdroj: (tom) a Memorandum, Foto: ilustračné