Deti zo ZŠ Moskovská pomáhali deťom z Rooseveltky

SPRÁVY
0 /

dar1

Žiaci zo Základnej školy Moskovská darovali Neonatologickej klinike SZU pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou  F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici päťstopäťdesiat eur vyzbieraných z predaja vlastnoručne zhotovených výrobkov.

Symbolický šek prišlo osobne odovzdať niekoľko žiačok školy v sprievode vedúcej vychovávateliek. V mene prednostky kliniky MUDr. Jany Nikolinyovej, PhD. sa poďakovala  pani doktorka Milada Mošková

„ Je krásne, keď deti pomáhajú deťom. Je úžasné, že sa vo svojom mladom veku snažíte myslieť na tých najbezbrannejších. Veľmi pekne za darované financie ďakujeme.“ 

Na klinike sa starajú okrem fyziologických novorodencov aj o predčasne narodené a nedonosené bábätká z celého Banskobystrického kraja. Darované prostriedky použijú na skvalitnenie komfortu a  podmienok poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre tých najmenších pacientov.

Šikovné deti predávali svoje výrobky počas podujatia „Staviame my máje“ zameraného na zachovanie regionálnej kultúry, ktorý 27. apríla 2017  vyvrcholil v priestoroch ZŠ Moskovská kultúrnym programom pre rodičov, starých rodičov a obyvateľov sídliska spojením s predajnými trhmi.

 

Zdroj: Ružena Maťašeje, Foto: FNsP FDR a Mirka Chabadová