Banskobystrické mimovládne organizácie sa predstavia na Radvanskom jarmoku

SPRÁVY
8 /

Jednou z aktivít, ktorými sa Rada pre mimovládne neziskové organizácie zaoberá, je zvyšovať povedomie o mimovládnom sektore a pomáhať pri propagácii banskobystrických mimovládnych organizácií. Už po druhýkrát preto pripravili Veľtrh mimovládnych organizácií na Radvanskom jarmoku.

Vďaka ústretovosti a podpore mesta Banská Bystrica budú mať bystrické mimovládne organizácie možnosť prezentovať svoje aktivity na Radvanskom jarmoku (7. – 8. septembra).

„Veľtrh mimovládnych organizácií nájdete na Radvanskom jarmoku za Barbakanom. Budeme veľmi radi, ak sa pristavíte a dozviete sa viac o aktivitách banskobystrických mimovládok,”

uvádza Eva Ščepková z Rady pre mimovládne neziskové organizácie.

Na Radvanskom jarmoku sa predstavia organizácie Nadácia Ekopolis, Svetielko nádeje, Nádej deťom, Občianske združenie Erika Karová, SAIA, LINK CoWorking Banská Bystrica, Alliance Française Banská Bystrica, SPOSA, Rada mládeže Banskobystrického kraja, Rada študentov mesta Banská Bystrica a banskobystrické komunitné centrá (Komunitné centrum Sásová a Komunitné centrum Fončorda).

Ďalšou z našich aktivít je podporovať banskobystrické MNO a vzdelávať ich. Z prieskumu medzi mimovládkami vyšlo, že témy, v ktorých sa chcú a potrebujú dovzdelávať, sú marketing, komunikácia, financie, projektový manažment a rozvoj ľudských zdrojov.

„V spolupráci s organizáciou CoWorking Banská Bystrica zorganizujeme počas jesene 10 workshopov. Do konca septembra sa uskutoční workshop na tému Práca v tíme (11. september o 17:00) a Time management (25. september o 17:00),”

 dopĺňa Eva Ščepková.

Projekt tohto banskobystrického občianskeho združenia pod názvom preLINKujme Banskú Bystricu, ktorého cieľom je zorganizovať cyklus vzdelávacích a networkingových podujatí pre začínajúcich podnikateľov, podnikavcov a zástupcov mimovládok, je realizovaný s finančnou podporou mesta Banská Bystrica.

Presný termín a miesto konania podujatí sa dozviete na: www.facebook.com/radapremnobb alebo cez rada.mno.bb@gmail.com.

 

MNO na Radvanskom 2018_plagat

Zdroj: Eva Ščepková , Foto: ilustračné