Banskobystrické komunálne voľby 2018 v kocke

SPRÁVY
14 /

V komunálnych voľbách v sobotu 10. novembra 2018 si v meste pod Urpínom zvolíme nového primátora a 31 mestských poslancov v siedmich volebných obvodoch. Volebná kampaň kandidátov skončila vo štvrtok 8. novembra 2018 o 7:00 hod. a nasleduje 48 – hodinové volebné moratórium..

V Banskej Bystrici 4 kandidáti na primátora a 117 na poslancov MsZ

Vo voľbách primátora mesta kandidujú štyria kandidáti:  súčasný primátor Ján Nosko (nezávislý), mestský a krajský poslanec Igor Kašper (SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA – Boris Kollár a Progresívne Slovensko), Peter Peuker (NAJ – Nezávislosť a Jednota) a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).

Mestská volebná komisia zaregistrovala celkom 117 kandidátov ako nezávislých (nestraníkov)  resp. kandidujúcich za politické strany alebo koalície. V Banskej Bystrici budeme voliť 31 poslancov v 7 volebných obvodoch s nasledovným počtom poslaneckých mandátov a kandidátov:

  1. Stred – Banská Bystrica centrum (6 poslancov): 23 kandidátov
  2. Východ – Majer, Uhlisko, Senica, Šalková (2 poslanci): 7 kandidátov
  3. Sásová – Sásová Rudlová (9 poslancov): 31 kandidátov
  4. Sever – Jakub, Kostiviarska, , Podlavice, Skubín, Uľanka (2 poslanci): 9 kandidátov
  5. Fončorda – Fončorda (7 poslancov): 28 kandidátov
  6. Radvaň – Radvaň ( 3 poslanci): 14 kandidátov
  7. Juh – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce (2 poslanci):5 kandidátov

Všetky potrebné informácie ku komunálnym voľbám v Banskej Bystrici nájdete na http://www.banskabystrica.sk/volby-do-organov-samospravy-obci-2018.phtml?id5=31520.

mestsky urad

Komunálne voľby v sobotu 10. novembra 2018

Počet obyvateľov Banskej Bystrice k 7. augustu 2018 bol 76 545, z toho je cca 65 600 zapísaných voličov. Občanom mesto nedoručuje zoznam kandidátov do domácností, iba oznámenie o volebnej miestnosti v príslušnom volebnom okrsku, kde môže občan voliť. Volebné miestnosti v 77 volebných okrskoch budú otvorené od 7:00 – 22:00 hod.

Voľba je jednokolová a volí sa  väčšinovým systémom. Vo volebnej miestnosti občan – volič občianskym preukazom preukáže volebnej komisii svoju totožnosť s trvalým pobytom a tá ho zaregistruje v zozname voličov.

Od členov volebnej komisie si  prevezme volebné hárky s menami kandidátov na primátora a poslancov MsZ v danom volebnom obvode. Za plentou zakrúžkuje jedného z kandidátov na primátora a maximálne toľko kandidátov na poslancov MsZ, koľko je v danom volebnom obvode určených poslaneckých mandátov. Volebný lístok vloží do obálky a vhodí do urny.

komunalne volby2

Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov na určený počet mandátov.

Volení môžu byť len obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov dovŕšených v deň volieb. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.  Právo voliť do orgánov samosprávy obce má každý plnoletý obyvateľ obce či mesta, ktorý tu má trvalý pobyt.

Volebné výsledky oznámi volebná komisia až po oficiálnom sčítaní hlasov z posledného volebného okrsku. My Vám  prinesieme mená zvolených kandidátov v priebehu nedele 11. novembra 2018.

victory

 

Autor: (tom) , Foto: ilustračné