Európsky deň jazykov v ŠVK

SPRÁVY
0 /

Je známe, že 26. september je už tradične vyhlásený za Európsky deň jazykov. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici si pri tejto príležitosti pripravila rôzne aktivity a podujatia, ktorými by chcela podporiť štúdium jazykov a kultúrnu rozmanitosť.

Európsky deň jazykov

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Samotná angličtina už dávno nestačí.

edj2

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali.

Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých – človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. Mimochodom rok 2018 j aj rokom Európskeho kultúrneho dedičstva.

Priebeh EDJ v ŠVK

Konzultanti jazykových študovní v dopoludňajších hodinách pripravia bohatý program pre organizované skupiny žiakov a študentov. Žiaci sa prostredníctvom rôznych aktivít môžu dozvedieť zaujímavosti o anglickom, nemeckom, ruskom a čínskom jazyku, kultúre jednotlivých krajín či zahrať si zábavné a vedomostné hry.

svk1 - kópia

Veľkým tohtoročným lákadlom bude aj Jazyková kaviareň, ktorá sa uskutoční od 17:00 hod. v priestoroch knižnice. Zastúpenie bude mať anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský a čínsky jazyk.

Návštevníci si môžu precvičiť svoje jazykové zručnosti, porozprávať sa v cudzom jazyku na rôzne témy, spoznať nových ľudí a posedieť si v príjemnom prostredí. Atmosféru bude dotvárať aj hudba jednotlivých krajín. Záujemcovia sa môžu tešiť aj na malé tematické občerstvenie

edj3

Program

09:00 – 12:00 hod.
Zaujímavosti o anglickom, nemeckom, ruskom a čínskom jazyku
Pre organizované skupiny žiakov a študentov. Je nutné prihlásiť sa na nižšie uvedených kontaktoch:

ANGLICKÝ JAZYK
kontakt: britskecentrum@svkbb.eu, 048/47 107 77 alebo infousa@svkbb.eu, 048/47 107 84

NEMECKÝ JAZYK
kontakt: nemeckastudovna@svkbb.eu, 048/47 107 14

RUSKÝ JAZYK
kontakt: slovanskastudovna@svkbb.eu, 048/47 107 03

ČÍNSKY JAZYK
kontakt: cinskecentrum@svkbb.eu, 048/47 107 77

17:00 – 19:00 hod.
Jazyková kaviareň

anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, čínsky jazyk, ruský jazyk
Príďte si posedieť do našej jazykovej kaviarne a precvičte si svoje jazykové schopnosti. Čaká na Vás aj drobné občerstvenie.

VSTUP VOĽNÝ! Zmena programu vyhradená.

edj banner

 

Zdroj: EDJ a ŠVK , Foto: ilustračné