Dopravný podnik mesta testuje duobusy na trasách, kde končia trolejové vedenia

SPRÁVY
20 /

trolejbus

Mesto Banská Bystrica používa v rámci MHD autobusy a trolejbusy. Po kompletnej výmene vozového parku za moderné a ekologické vozidlá aktuálne Dopravný podnik mesta testuje dva duobusy resp. hybridné trolejbusy.

Tie chce zaviesť do mestskej hromadnej dopravy na úsekoch, kde končí trolejové vedenie a ďalej môžu miesto trolejbusov  chodiť len autobusy. Ide o hybridné vozidlá spájajúci funkciu autobusu a trolejbusu. Niektoré typy duobusov už jazdia v Bratislave a vo viacerých európskych metropolách. Nášmu mestu by to výrazne pomohlo na trasách, kde dnes musia cestujúci prestupovať na autobusy, ktoré by tak mohli posilniť iné linky.

DPMBB a.s. momentálne preveruje, či sa duobusy môžu uplatniť v Banskej Bystrici. Zatiaľ testuje prvý prototyp takéhoto vozidla. Keďže u nás ide o nový typ, duobus musí prejsť testovacím a schvaľovacím procesom, aby získal homologizačné povolenie.

Riaditeľ Dopravného podniku mesta Miroslav Snopko k tomu pre TA3 uviedol:

„Je to klasický trolejbus aj s pohonom na batériu. To znamená v prípade odpojenia od trolejového vedenia je možné zájsť s batériou do vzdialenosti cca 15 km. Očakávame od tohto riešenia zlepšenie dopravnej obslužnosti v určitých častiach mesta, kde by budovanie trolejových vedení už nebolo efektívne.“

 Dopĺňa ho prvý zástupca primátora mesta Jakub Gajdošík:

„To znamená, že napríklad do Kremničky či Podlavíc by nemuseli chodiť autobusy a súbežne s nimi aj trolejbusy, ale duobus by dokázal pokračovať aj tam, kde trolejové vedenie už nie je. Nahradil by sa tak súbeh autobusovej a trolejbusovej linky, čím ušetríme prevádzkové náklady MHD.“

 Duobus môže oproti trolejbusu pokračovať v jazde aj vtedy, keď na trakčnom vedení vypadne prúd alebo je na ňom námraza. Ak sa to stane, nezablokuje cestu, ako sa to stáva s trolejbusmi. Ľudia nemusia vystupovať z vozidla, vodič stiahne zberače a pokračuje ďalej v jazde na batériu. Ovládací systém je v kabíne pri volante, iba pri opätovnom  prechode na trolejové vedenie musí vodič nahodiť zberače.

Na základe úspešnej testovacej prevádzky a homologizácie mesto plánuje nakúpiť dva duobusy zo svojho rozpočtu. Cena jedného vozidla vyjde cez 400.000 eur, čo sa vyrovná cene klasickému trolejbusu, ale dokáže jazdiť aj bez trakčného vedenia, čo je jeho hlavná výhoda.

Mesto sa po testoch duobusu rozhodne, na ktoré linky by Dopravná podnik mesta tieto vozidlá nasadil. Malo by sa tak stať na jar. Hybridné duobusy využívajú napríklad v Českej republike, kde ich nasadzujú na koncové úseky liniek bez trakčného vedenia. Jazdia v Zlíne, Plzni, Opave, Českých Budějoviciach i v našom partnerskom meste Hradci Králové.

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné