Ľubomír Motyčka: Pohľad do kuchyne

Blog
3 /

V meste Banská Bystrica prišiel po schválení rozpočtu čas prideľovania dotácií v jednotlivých komisiách. Tak ako to už býva, nie všetky žiadosti v komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu spĺňali moje predstavy. A čo člen komisie, to predstava.

Najskôr som si vyjasnil jeden problém. Začali za mnou chodiť niektorí žiadatelia a dôležito mi dávať najavo, že oni o tom či hentom už rokovali dopredu s primátorom a že to majú dohodnuté. A tak som šiel rovno za pánom Noskom. Tvrdo poprel podobné reči a komisii dal úplne voľnú ruku. Možno sa trochu aj urazil, že ho s niečím takým spájam. Ibaže ja mám rád čistú prácu a jasnú reč.

Pri rozhodovaní sme zvažovali doterajšie skúsenosti s jednotlivými žiadateľmi a s úspešnosťou či neúspešnosťou ich projektov. Dohodli sme sa tiež, že rôzne názory nebudú dôležité v prípade rozličných atakov. Ono, ak je žiadostí za 100.000 eur a my máme iba 16.200 eur, mnohí musia byť neuspokojení.

Viem, že na nás budú nadávať, zdôvodňovať si to po svojom, ale to musí človek uniesť. Rozhodnutie komisie je alebo bude v najbližších dňoch uverejnené na stránke mesta. Tam si to možno pozrieť.

Nebolo to jednoduché, do úvahy sme brali rôzne súvislosti. Jedno je isté. Možno nás kritizovať, že sme nerozhodli múdro, že sme sa mýlili. Určite sme však nerozhodovali pod tlakom alebo na základe lobingu.

Aj tak som sa o druhej v noci zobudil a rozmýšľal nad našim spoločným rozhodnutím. Ale, aj to patrí k práci poslanca.

Takže, toto je len taký malý pohľad do poslaneckej kuchyne.

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: ilust.

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka