Cyklus Davidova hviezda pod Urpínom pokračuje 2.prednáškou historika Jozefa Ďuriančika

História
0 /

Prednáškový cyklus o židovskej komunite v Banskej Bystrici „Davidova hviezda pod Urpínom“ pokračuje v utorok 28. novembra 2023 druhou časťou „Príchod Židov do Banskej Bystrice“. Prednáša historik Jozef Ďuriančik.

Davidova hviezda pod Urpínom 2. vo Vile Dominika Skuteckého

Banská Bystrica bola už pri svojom vzniku multietnickým mestom. Pritom mali v tom čase dominantné postavenie saskí hostia a boli to práve oni, ktorí si vymohli na feudálnej vrchnosti bezprecedentný zákaz usadzovania židovskej komunity v Banskej Bystrici.

Tento zákaz platil až do roku 1860, preto prví židia prichádzali do neďalekej Radvane. Zlom v osídľovaní Židov v monarchii  nastal vládnym nariadením z 10. januára 1860, podľa ktorého sa mohli usadiť kdekoľvek v Uhorsku a vlastniť nehnuteľný majetok.

Židovská synagóga

Židovská synagóga

Až po roku 1860 sledujeme masový príchod Židov do mesta Banskej Bystrice, ktorý viedol k uplatnenie tejto komunity v hospodárskej a kultúrnej oblasti mesta.  Práve obdobiu, ktoré nastalo po spomínanom vládnom nariadení v Banskej Bystrici, sa v druhej časti cyklu „Davidova hviezda pod Urpínom“ venuje  historik Mgr. Jozef Ďuriančik.

Hromadný príchod Židov vyvolal založenie Židovskej náboženskej obce v meste a jej základné atribúty: synagógu, cintorín, mikve a školu. Po prvýkrát budú zverejnené mená osôb, ktoré viedli túto inštitúciu do roku 1918, vrátane banskobystrických rabínov.

Židovský cintorín v Radvani

Židovský cintorín v Radvani

Jadrom prednášky bude zapojenie židovskej komunity do hospodárskeho a kultúrneho života mesta a jeho premena z vidieckeho sídla na sídlo mestské. V závere budú predstavené najvýznamnejšie osobnosti židovskej komunity  medzi rokmi 1860 až 1918.

Jozef Ďuriančik  odprednáša túto tému  v utorok 28. novembra 2023 o 17:00 hod. vo Vile Dominika Skuteckého. Vstupné je 2 eurá.

Vila Dominika Skuteckého

Vila Dominika Skuteckého

Žiaľ udalosti, ktoré nasledovali po 14. marci 1939 viedli k jej zániku Židovskej náboženskej obce v období vojnového Slovenského štátu a ani vývoj v rokoch 1945 – 1989 jej nebol naklonený. K revitalizácii ŽNO došlo až po roku 1989. Predvojnovú úroveň do dnešných dní však už nedosiahla.

Napriek uvedeným skutočnostiam komunita zanechala v Banskej Bystrici svoju výraznú stopu v spoločenskom vývoji mesta. Preto sa Stredoslovenská galéria rozhodla priblížiť históriu židovskej minority od jej formovania až po dnešné dni pod názvom „Davidova hviezda pod Urpínom“.

Jozef Ďuriančik

Jozef Ďuriančik

Plánované prednášky z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom v roku 2024

  1. Zlatý vek v medzivojnovom období (23. 1. 2024)
  2. Obdobie holokaustu (20. 2. 2024)
  3. Kamene Stolperstein (utorok 26. 3. 2024)
  4. Nehnuteľné pamiatky židovskej komunity v Banskej Bystrici (23. 4. 2024)

Zdroj: (tom) a SSG, Foto: archív a ilustračné