Autobusy v kraji budú jazdiť: Primátori a starostovia uzatvorili zmluvy priamo so SAD Zvolen

SPRÁVY
29 /

Kritickú situáciu v oblasti verejnej autobusovej dopravy v našom kraji miesto vedenia BBSK napokon vyriešili primátori a starostovia dotknutých miest a obcí. Rokovali celý víkend a výsledkom sú dohody s dopravcom SAD Zvolen, na základe ktorých autobusy vyraza v pondelok na svoje trasy ako to bolo pred sobotňajším zastavením verejnej dopravy v kraji kvôli nevyriešenému sporu dopravcu so samosprávnym krajom.

Vďaka samosprávam v deviatich okresoch kraja sa obnoví autobusová doprava

O aktuálnej situácii v rokovaniach zástupcov miest a obcí so SAD Zvolen v dotknutých okresoch BBSK informoval prvý viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík:

 „V nedeľu došlo k priamej dohode medzi primátormi a starostami z okresov Žiar nad Hronom (vrátane Kremnice), Banská Štiavnica, Brezno a dopravcom SAD Zvolen o zabezpečení dopravy v zmysle platných cestovných poriadkov. Od obeda pokračujú rokovania zástupcov miest a obcí z okresov Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Detva a Veľký Krtíš s cieľom zabezpečiť prímestskú dopravu v celom rozsahu.“

V nedeľu o 17:00 hod. zasadne mimoriadna dopravná komisia, ktorá zhodnotí rozsah zazmluvnených výkonov vo verejnom záujme k dátumu 27. 1. 2020 (pondelok). Zároveň prerokuje materiál týkajúci sa refundácie nákladov samospráv a miestnych ZMOSov na zabezpečovanie prímestskej dopravy, ktorý bude predložený na mimoriadne rokovanie zastupiteľstva BBSK v pondelok o 13:00 hod.

BBSK má koordinovať postup so samosprávami

Podľa aktuálneho  stanoviska BBSK počnúc pondelkom bude prímestská doprava obnovená v plnom rozsahu v nasledovných okresoch Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Brezno

Autobusy budú premávať na základe dohody medzi krajom, regionálneho Združenia miest a obcí (ZMO) a následne Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen. Všetky takto vzniknuté náklady preplatí samosprávam Banskobystrický samosprávny kraj.

„Vo finančnej rovine ide o rovnakú dohodu, ako sme ponúkali Slovenskej autobusovej doprave Zvolen v piatok. S nami sa dohodnúť nechceli, sme preto radi, že sú ochotní dohodnúť sa so samosprávami. Obrovské ďakujem patrí všetkým starostom a primátorom, ktorí s nami koordinujú postup a situácia im nie je ľahostajná,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Bystrický župan pred novinármi ukázal aj text dohody, v ktorej sa BBSK zaväzuje uhradiť všetky pohľadávky SAD Zvolen, ktoré má voči kraju:

Hneď ako SAD Zvolen obnoví dopravu, BBSK si s dopravcom sadne za rokovací stôl a bude s ním rokovať o novej zmluve.“ä

Samosprávny kraj sa tiež zaväzuje, že v prípade záväzku, na ktorého vyplatenie je potrebné právoplatné rozhodnutie súdu, uloží alikvotnú časť do notárskej úschovy a záväzok vyplatí hneď, ako to právny stav umožní.

Ďalšie rokovania ZMO pre okres Banská Bystrica a aj pre okresy Zvolen, Detva, Krupina a pre okres Veľký Krtíš, sa uskutočnili v priebehu nedeľného popoludnia.

„Banskobystrický samosprávny kraj zároveň zaslal dopravcovi znenie dohody o nastavení korektných vzťahov. Veríme, že na ňu pristúpi a nebudú potrebné ďalšie núdzové riešenia,“

doplnil vicežupan Ondrej Lunter.

Vedenie BBSK sa vidí v pozícii koordinátora samospráv v kraji, v skutočnosti však teraz celú vec riešia regionálne združenia starostov obcí v mikroregiónoch a primátori okresných miest so SAD Zvolen…

Stanovisko bystrického primátora k autobusovej doprave na najbližšie dni

Na podnet primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska sa po dohode s predsedom Banskobystrického regionálneho združenia obcí Mariánom Spišiakom v nedeľu popoludní konalo  pracovné stretnutie na riešenie mimoriadnej situácie v prímestskej autobusovej doprave.

Okrem zástupcov mesta a kraja boli na rokovaní prítomní aj starostovia obcí Banskobystrického okresu. Jednomyseľne sa zhodli na riešení, ktoré navrhol primátor Ján Nosko. Ten prevzal na seba miesto BBSK funkciu koordinátora postupu samospráv v okrese pri rokovaniach so SAD Zvolen:

 „Rozhodli sme sa suplovať úlohu župy a prebrať iniciatívu do vlastných rúk, nakoľko dohoda medzi župou a prepravcom sa nekonala. Vzhľadom na prebiehajúci spor a blížiaci sa pracovný týždeň bolo potrebné zabezpečiť plynulú prímestskú dopravu pre cestujúcu verejnosť. Mesto Banská Bystrica preto vystaví spoločnú objednávku za všetky dotknuté obce vo výške 70 000 eur, ktorá pokryje plynulú dopravu v plnom rozsahu približne na šesť dní.“

Vedenie BBSK prisľúbilo, že tieto náklady budú následne mestu preplatené. Toto riešenie je dočasné, a preto bude župa hľadať ďalšie možnosti. SAD Zvolen dostane objednávku od mesta Banská Bystrica už v nedeľu, na základe čoho bude v pondelok od skorých ranných hodín ľuďom umožnený bezproblémový prístup do ich zamestnaní či do zdravotníckych, školských a iných zariadení prímestskými autobusmi.

„Autobusová doprava v Banskobystrickom samosprávnom kraji bude od pondelka 27. januára dočasne obnovená v plnom rozsahu. Už máme objednávky od všetkých regionálnych Združení miest a obcí Slovenska respektíve od samospráv v kraji. Ako dlho bude tento dočasný stav trvať, je plne na zodpovednosti vedenia BBSK,“

potvrdil dohodu so samosprávami v kraji predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.

K novej situácii sa vyjadril aj premiér

Konštruktívny prístup primátorov a starostov z Banskobystrického kraja, ako aj zástupcov dopravcu SAD Zvolen ocenil premiér Peter Pellegrini. Títo ľudia podľa neho celý víkend pracovali na tom, aby v pondelok autobusy premávali pre občanov:

„Uprednostnili praktické riešenia pred politikárčením. Verím, že konečne takto začnú k riešeniu situácie pristupovať aj predstavitelia kraja.“

Ministerstvo hospodárstva, ktoré vlastní minoritný podiel v SAD Zvolen upozornilo, že nemá absolútne žiadnu možnosť zasiahnuť:

„Aktuálny stav je priamym dôsledkom toho, že župa vyhrala súdny spor o neplatnosť zmluvy, ktorý sama vyvolala. Za to, že nejazdia autobusy, tak rozhodne nemôže ani vláda, ani štát, ale výlučne vedenie samosprávneho kraja, ktoré ho riadi. Vedenie BBSK muselo presne vedieť, kam situácia smeruje a absolútne nezodpovedne sa na to vôbec nepripravilo.“

Vedenie kraja spolitizovalo problém verejnej dopravy

Na sobotňajšie predpoludnie zvolal župan Ján Lunter brífing s novinármi, ktorý mal byť za účasti predstaviteľov miest, krajov a politických strán.

Prišli však iba predstavitelia opozičných politických strán (primátor Nitry Hattas a primátorka Zvolena Balkovičová reprezentovali stranu Za ľudí), nikto zo starostov dotknutých obcí, takže celý brífing vyznel ako politický predvolebný míting.

Zatiaľ čo Ján a Ondrej Lunterovci informovali o neúspešných rokovaniach s dopravcom SAD Zvolen a odsudzovali jeho konanie, kritizovali postoj premiéra a politizovali celý problém bez návrhu reálneho riešenie kritickej situácie s cieľom,  aby v pondelok opäť jazdili autobusy v kraji, zobrali riešenie do rúk starostovia obcí a primátori miest okresov v kraji, kde vykonáva verejnú dopravu SAD Zvolen.

Primátori a starostovia robia vlastné dohody s dopravcom

Ako sme s overovali aktuálnu situáciu, v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica sa už od piatku dávajú dokopy starostovi cez regionálne organizácie ZMOS a postupne uzatvárajú zmluvy o verejnej autobusovej doprave s dopravcom SAD Zvolen.

Za všetkých vyberáme stanoviská dvoch primátorov.  Primátor Brezna Tomáš Abel, ktorý je aj krajským poslancom, uviedol:

Zatiaľ boli dohodnuté spoje so SAD Zvolen naviazane na dochádzku za prácou na najväčšieho zamestnávateľa. V nedeľu, po dohode s predsedníčkou nášho regionálneho ZMOSu, sa uskutoční v ranných hodinách stretnutie starostov v Brezne, kde budeme riešiť ďalšie spoje od nového týždňa. Na stretnutie budú pozvaní aj všetci kolegovia zo zastupiteľstva BBSK za náš okres.“

V pondelok bude mimoriadne rokovanie zastupiteľstva BBSK a brezniansky primátor, verí, že poslanecký zbor zaujme spoločné resp. väčšinové stanovisko k riešeniu komplikovanej situácie.

„Tento spor ma viacero rovín a komplexné vyjadrenie poskytnem po rokovaniach s kolegami. Verím, že BBSK spor dotiahne do úspešného riešenia a obyvatelia kraja budú mať čoskoro plnohodnotnú dopravu minimálne tak, ako boli zvyknutí. V tejto veci sa snažíme robiť maximum z toho, čo je možné.“

Primátor Žiaru nad Hronom a poslanec NR SR Peter Antal poskytol nasledovné stanovisko:

„Prakticky od rána sa venujeme problému s avizovaným pozastavením premávania prímestských liniek autobusov. Som v pravidelnom kontakte s riaditeľom žiarskej pobočky SAD Zvolen a skúšame dať do hromady nejaký krízový variant, ako by sa mohli ľudia v prvom rade prepravovať do práce a z práce domov. Prosím aj starostov okolitých obcí a taktiež poslancov BBSK za okres Žiar nad Hronom, aby sme spoločne skoordinovali aktivity a pomohli nájsť spoločne krízové riešenie. V prípade, že mesto Žiar nad Hronom bude nútené vynaložiť finančné prostriedky na náklady spojené so zabezpečením nevyhnutnej dopravy, budeme si ich následne uplatňovať ako škodu u pôvodcu tejto situácie.“

Žiarskeho primátora mrzí, že vôbec došlo k takejto situácii, ktorú mestská samospráva nevie ovplyvniť. Napriek tomu, že nezabezpečuje prímestskú dopravu, veľký dopad to bude mať v prvom rade na jeho obyvateľov  a tiež firmy, organizácie a školy, ktoré pôsobia na území mesta.

Situáciou sa bude v pondelok zaoberať krajské zastupiteľstvo

Podľa našich informácií v nedeľu zasadne aj dopravná komisia pri BBSK, ktorá navrhne na pondelňajšom zasadnutí krajského zastupiteľstva dočasné riešenie problému vo verejnej doprave.

Očakáva sa, že by malo dôjsť k akceptácii podniknutých krokov starostov  dotknutých krokov  vo verejnej doprave na jej ďalšie fungovanie v náhradnom režime aj s finančným  vyrovnaním nákladov, ktoré má podľa zákona znášať samosprávny kraj z prostriedkov pridelených štátom.

Starostovia v obciach tak od chvíle, keď nedošlo k dohode o urovnaní sporu medzi BBSK a SAD Zvolen, keď od soboty prestali jazdiť medzimestské autobusy, miesto zbytočného politizovania okamžite riešia problém v záujme toho, aby ich obyvatelia mohli ďalej využívať služby verejnej autobusovej dopravy, bez ktorej by od pondelka nastal skutočný kolaps. Našli riešenie, čo doposiaľ od začiatku viac ako ročného sporu s dopravcom nedokázal vyriešiť štatutár BBSK.

V pondelok sa uvidí, ako sa to celé uzavrie a čo v tejto veci prijme krajské zastupiteľstvo.

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné