Banská Bystrica reaguje na vyhlásenie núdzového stavu novými opatreniami

SPRÁVY
4 /

Vzhľadom na núdzový stav, ktorá platí na celom Slovensku od pondelka  16. marca 2020 od 6:00 hod., prijalo vedenie mesta Banská Bystrica ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu na svojom území.

Donáška liekov a potravín tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých

Mesto pripomína, že  kontakty: osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777  sú určené len pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, imobilní, osamelí a sú odkázaní na pomoc druhých.

Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková vysvetľuje:

„Buď nás kontaktujú sami alebo na výzvu mesta reaguje okolie, susedia alebo ich rodinní príslušníci. Mesto Banská Bystrica na základe prijatých mailov a telefonátov doposiaľ zabezpečovalo distribúciu rúšok.“

Na utorkovom zasadnutí krízového štábu sa nastavil režim a spolupráca doručovania liekov a nákupov potravín. V prípade, že by mali obyvatelia podozrenie, že niekto sa snaží súčasnú situáciu zneužiť, je potrebné kontaktovať Mestskú políciu na čísle 159.

Pomoc seniorom s rozdávaním rúšok

– Počas pondelka 16. marca rozdali zamestnanci MsÚ bezplatne vyše sto rúšok osamelým, imobilným seniorom odkázaným na pomoc druhých. V utorok pokračujú v distribúcii v spolupráci s dobrovoľníkmi Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica.

– Vyčlenení zamestnanci MsÚ, ako aj dobrovoľníci Červeného kríža sú riadne označení a vybavení ochrannými rúškami a rukavicami.

Donáška liekov – Cardiopharm Banská Bystrica

– Fungovanie služby donášky liekovbudev koordinácii s mestom zabezpečovať lekáreň Cardiopharm Banská Bystrica. Personálne a technicky podajú pomocnú ruku aj dobrovoľníci Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica.

– Ide o službu, ktorá bude zabezpečovať len donášku nevyhnutných liekov a nutričnej výživy, a nie donáškufarmaceutických doplnkov. Zamestnanci lekárne vedia vyhodnotiť, do akej miery je potreba daného lieku akútna.

– Mesto vyzýva ľudí, aby túto službu nezneužívali.  Je určená  len pretých, ktorí majú problém s mobilitou, nemajú sa ako dostať do lekárne,majú 65 rokov a viac, pre ľudí v karanténe, zdravotne postihnutých a imobilných obyvateľov.

Mechanizmus

V prípade, že patríte do tejto skupiny ľudí, potrebujete lieky, no nemáte si ich ako vyzdvihnúť, kontaktujte telefonicky svojho obvodného lekára a požiadajte ho o vystavenie elektronického receptu.

Lieky je potrebné objednávať telefonicky od 8:00 do 15:00 hod. na t. č.  0918 918 199 (Cardiopharm Banská Bystrica). Lekáreň v spolupráci s mestom zabezpečí doručenie liekov do vašej domácnosti.

Pomoc seniorom

Od nedele prišli na mail osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777 stovky podnetov.

„Pripomíname, že kontakty sú určené len pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac a sú odkázaní na pomoc druhých. Vyzývame obyvateľov, aby nám, v prípade, že vedia o niekom, kto je slabý, imobilný, osamelý alebo sám potrebuje pomoc, poslali všetky potrebné informácie – meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku,“

uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Mesto začína s distribúciou rúšok

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko sa ešte počas uplynulého víkendu dohodol s vedením spoločnosti Slovenka – Silver Banská Bystrica na šití rúšok pre osamelých seniorov odkázaných na pomoc druhých. Zamestnanci mestského úradu ich v týchto chvíľach roznášajú tým, ktorí sa sami ozvali alebo mestu prosbu o pomoc pre svojich najbližších adresovali ich rodinní príslušníci.

Je potrebné upozorniť obyvateľov, že vyčlenení zamestnanci MsÚ sú riadne označení a vybavení  ochrannými rúškami a rukavicami. V prípade, že by mali obyvatelia podozrenie, že niekto sa snaží súčasnú situáciu využiť, je potrebné kontaktovať Mestskú políciu na čísle 159. Po pondelkovom stretnutí so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Banská Bystrica, Centrom dobrovoľníctva, skautmi a Saleziánmi, sa nastavuje režim spolupráce v súvislosti so zabezpečením nákupov a donášky liekov.

Ľudia bez domova

Ochranné rúška distribuuje mesto aj ľuďom bez domova, ktorých na svojom území monitoruje. Zároveň samospráva vykonáva sociálne poradenstvo a  informujeme ich, ako sa majú v tomto období správať (dodržiavanie hygieny a pod.). Pracuje s nimi na dennej báze spolu so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Banská Bystrica. Situáciu mesto monitoruje a podľa potreby prijímame opatrenia.

Detské ihriská, verejné priestranstvá

Obyvatelia sa na mestskú samosprávu obracajú s informáciou, že detské ihriská sú plné detí. Príslušníci mestskej polície sú v teréne a mesto celý deň monitorujú. V prípade, že zaznamenajú verejné priestranstvá s vysokým výskytom ľudí, upozornia ich, aby sa zdržiavali doma. Mesto opätovne vyzýva všetkých obyvateľov, aby sa správali zodpovedne. Od toho ako sa správame dnes, záleží vývoj situácie na Slovensku v nasledujúcich dňoch.

Prijaté opatrenia za posledné dni

  • od 16. marca je Mestský úrad (Československej armády 26) pre verejnosť až do odvolania zatvorený – viac info TU.
  • Od 16. marca je do vozidiel verejnej hromadnej dopravy povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa chránia rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou (odporúčame používať aj rukavice). Viac info TU.
  • Od piatka, 13. marca 2020 zatvorilo mesto Banská Bystrica základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Od pondelka, 16. marca 2020 sa mesto riadi nariadeniami centrálneho Krízového štábu SR. Základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica budú zatvorené ďalších 14 dní.
  • Od 7. marca 2020 platí vzariadeniach sociálnych služieb zriadených mestom Banská Bystrica zákaz návštev. Pozastavená je činnosť denných centier. Viac info TU.
  • Od 9. marca mesto nariadilo vKrematóriu Kremnička účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov. Viac info TU.
  • Zrušenie podujatí, uzatvorenie Radnice, Robotníckeho domu, IC a pod. Viac info TU.

Všetky informácie mesto aktualizuje na webe https://www.banskabystrica.sk/informacie-ku-koronavirusu. Zároveň dávame do pozornosti web Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave: https://virus-korona.sk/#faq, kde sú dostupné všetky informácie v súvislosti so šírením koronavírusu.

Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Od piatka 13. marca 2020 zatvára mesto Banská Bystrica základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň vyzýva zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom. Od pondelka, 16. marca 2020 platia nariadenia centrálneho Krízového štábu SR. Základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica budú zatvorené minimálne ďalších 14 dní.

„Najúčinnejšou ochranou je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Preto štvrtok využijeme na to, aby sme do všetkých našich základných škôl, materských škôl a detských mestských jaslí dodali informácie o tom, ako počas tohto obdobia znížiť riziko infekcie koronavírusom. Znamená to, že riaditelia našich škôl, škôlok a jaslí dostanú nariadenie, aby poučili deti, resp. rodičov, ako sa správať počas voľných dní,“

informuje hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.

Banskobystrický primátor Ján Nosko vyzval prevádzkovateľov zariadení s vysokým počtom návštevníkov na území mesta, aby sa pripojili ku krízovým opatreniam a pomohli mestu zvládnuť situáciu v súvislosti s koronavírusom:

„Pre pohostinstvá, herne, krčmy, fastfoody, reštaurácie či ďalšie zariadenia, kde je vysoký výskyt ľudí neplatí nariadenie centrálneho Krízového štábu SR, že musia byť zatvorené. Vyzývame všetkých prevádzkovateľov takýchto zariadení, aby sa pripojili k ostatným a zvážili, či nezavrú svoje prevádzky tiež.“

Seniori

Mesto Banská Bystrica zriaďuje pre seniorov e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac a sú odkázaní na pomoc druhých.

„Vyzývame obyvateľov, aby nám, v prípade, že vedia o niekom, kto je slabý, imobilný, osamelý alebo sám potrebuje pomoc, poslali všetky potrebné informácie – meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku. E-mailovú schránku budeme denne monitorovať,“

po nedeľňajšom zasadnutí Mestského krízového štábu hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

V prípade potreby sú zamestnanci mestského úradu pripravení už v pod´´ndelok 16. marca doručiť takýmto ľuďom rúška. Mesto zároveň informuje, že v pondelok zasadne aj s bystrickými skautmi, Centrom dobrovoľníctva a ďalšími inštitúciami, aby skoordinovali svoje postupy pri zabezpečení ďalšej pomoci s nákupom či donáškou liekov. Informácie budeme aktualizovať.

Mestský úrad je zatvorený pre verejnosť 

Mesto Banská Bystrica zároveň oznamuje, že Mestský úrad (Československej armády 26) bude od pondelka, 16. marca pre verejnosť až do odvolania zatvorený. Na komunikáciu s pracovníkmi úradu využite telefonické kontakty alebo e-mail (https://www.banskabystrica.sk/oddelenia/oddelenie-prveho-prijmu/). Na doručovanie dokumentov využite služby Slovenskej pošty alebo elektronickú schránku.

Telefónne linky:

Informácie   048/ 4330 321
Informácie   048/ 4330 322
Miestne dane a poplatky (poradenstvo)   048/ 4330 222
Stavebný úrad (stavebné konania)   048/ 4330 444
Sociálne veci (sociálne služby, poradenstvo)   048/ 4330 777

E-mail: podatelna@banskabystrica.sk

Primátor mesta Ján Nosko uviedol:

„Rúška, ktoré sme mali k dispozícii na mestskom úrade, naši zamestnanci rozdávajú predavačkám a predavačom v potravinách aj drogériách po celom meste. Pomáhajme si, #spolutozvladneme.“

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) MsÚ

Informačno-poradenské centrum bude všetky konzultácie poskytovať  klientom prostredníctvom mailu: ipc@banskabystrica.sk  a telefonicky na t. č.:  048/4330 –  kl.   145, 146, 147.

Záhradné a rekreačné služby (ZAaRES)

Z dôvodu možného šírenia koronavírusu prijalo mesto Banská Bystrica opatrenia aj v Krematóriu v Kremničke. Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch Krematória počas smútočných obradov, nariaďujeme účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov. Opätovne všetkých vyzývame, aby zvážili svoj zdravotný stav a správali sa zodpovedne.

Zároveň sa neodporúča, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine.  Po smútočných obradoch bude zabezpečená zvýšená dezinfekcia priestoru. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) zatvorili aj všetky športoviská v ich správe.

MBB, a. s.

Mestská obchodná spoločnosť MBB a. s. obmedzila komunikáciu s klientmi a verejnosťou výlučne na telefonickú a e-mailovú formu až do odvolania. Osobný kontakt a fyzické návštevy sú až do odvolania vylúčené.

 

Doprava v meste Banská Bystrica

Od 13. marca 2020 až do odvolania budú dopravcovia SAD Zvolen, a. s. a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. fungovať v prázdninovom režime. Zmenu režimu premávania autobusov MHD v Banskej Bystrici platnú od 13. 3. 2020 nájdete na:

https://www.sadzv.sk/zmeny-cestovnych-poriadkov/od-130320-uprava-mhd-banska-bystrica

Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica

Radnica a Informačné centrum na Námestí SNP 1, Turisticko-informačné centrum v priestoroch autobusovej stanice, Hodinová veža a Robotnícky dom sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené.

Zasadnutia mestských komisií

Zasadnutia mestských komisií sa rušia až do odvolania.

Správajme sa zodpovedne

Najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Mestská polícia bude monitorovať dodržiavanie  nariadení vydaných mestom, ako aj nariadení centrálneho Krízového štábu SR. Situáciu mesto Banská Bystrica aj naďalej monitoruje.  Aktuálne informácie sa môžu obyvatelia dozvedieť v sekcii AKTUALITY.

Dostávajte aktuálne informácie

Odporúčame, aby ste si stiahli mobilnú aplikáciu mesta do svojich smartfónov. Vďaka bleskovým správam sa k vám dostanú z Mestského úradu vždy aktuálne informácie. V Google Play (https://tinyurl.com/s7snwf9) alebo v AppStore (http://tiny.cc/79m7kz) si ju stiahnete pod názvom Banská Bystrica. Nezabudnite si v nastaveniach aplikácie aktivovať „notifikácie pre bleskové správy“ či „notifikácie pre aktuality“.

Postup na stiahnutie aplikácie nájdete na:

iPhone: https://www.youtube.com/watch?v=xiogGjfOTp4

Android: https://www.youtube.com/watch?v=iBb3bUqhQrI

SAD Zvolen: Prímestská doprava a MHD

Krízový štáb mesta Banská Bystrica v sobotu 14. marca na svojom zasadnutí prijal ďalšie opatrenia: 

Mesto Banská Bystrica vyzýva obyvateľov, aby využívali verejnú hromadnú dopravu len v nevyhnutných prípadoch (preprava do práce, nemocnice a podobne). Tá bude naďalej fungovať podľa prázdninového cestovného poriadku.

Zároveň banskobystrická samospráva oznamuje obyvateľom, že od pondelka 16. marca bude do vozidiel verejnej hromadnej dopravy povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa budú chrániť rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou (odporúča sa používať aj rukavice)

Mesto vyzýva cestujúcich v MHD, aby využívali bezkontaktnú formu úhrady cestovného. Dopravcovia zabezpečia otváranie všetkých dverí na autobusoch a trolejbusoch bez toho, aby museli cestujúci využiť dotykový systém na dverách.

Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné