Krízový štáb mesta Banská Bystrica prijal opatrenia proti šíreniu koronavírusu

SPRÁVY
8 /

Celým svetom sa šíriaci koronavírus, ktorý zasiahol aj Slovensko, si vyžaduje prijatie krízových opatrení  na úrovni štátu i samospráv. V Banskej Bystrici preto v pondelok zasadol Krízový štáb mesta.

Krízové opatrenia v meste Banská Bystrica

V pondelok 9. marca 2020 opätovne zasadal v priestoroch MsÚ Krízový štáb mesta Banská Bystrica. Stretnutia sa zúčastnil aj regionálny hygienik Cyril Klement a Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa mesto Banská Bystrica naďalej riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.

Primátor Ján Nosko privítal zúčastnených slovami:

Rozhodnutia, ktoré prijímame by mali byť zodpovedné a racionálne.“

Cyril KlementMária Avdičová v krátkosti zhrnuli, aká je situácia v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

V Banskobystrickom kraji je zatiaľ situácia priaznivá a všetci sledovaní izolovaní pacienti majú negatívne výsledky. Z tohto pohľadu nemáme dôvod prijímať drastické opatrenia. Tým, čo prichádzajú z rizikových oblastí odporúčame, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri prvých príznakoch kontaktovali svojho lekára. Treba vyzývať ľudí, ak majú klinické príznaky, aby sa správali zodpovedne voči svojmu okoliu,“

uviedla Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Zariadenia sociálnych služieb

V sobotu 7. marca 2020 prijali opatrenia aj zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom Banská Bystrica. Na základe usmernenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR platí v našich zariadeniach sociálnych služieb zákaz návštev.

V zariadeniach sociálnych služieb až do odvolania nebudú pre verejnosť poskytované rehabilitačné služby,  služby kaderníctva a pedikérske služby. Zároveň bola až do odvolania pozastavená činnosť denných centier.

Podujatia organizované a spoluorganizované mestom

Mesto Banská Bystrica nateraz ruší všetky podujatia až do odvolania, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje v priestoroch Robotníckeho domu, v Radnici na Námestí SNP 1, na Mestskom úrade Československej armády 26 alebo v zariadeniach sociálnych služieb. O náhradných termínoch budeme informovať prostredníctvom webových stránok organizátorov a mesta Banská Bystrica.

Zoznam podujatí, ktoré sú zrušené:

10.3.2020  poNOIR – Atopic, Robotnícky dom

10.3.2020  Ďakujeme Vám, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium

10.3.2020  MDŽ Domov dôchodcov a sociálnych služieb ul. Krivánska

11.3.2020  Verejná prezentácia štúdie Multifunkčnej športovej haly, Veľká sieň MsÚ

11.3.2020  Ďakujeme Vám Penzión Jeseň

12.3.2020  Majstri umeleckého prednesu, Cikkerova sieň

14.3.2020  Výročie 30 rokov Alliance Francaise, Robotnícky dom

17.3.2020  Poetické vystúpenie/ Lukáš Latinák , Robotnícky dom

21.3.2020  Pêcheurs de rêves – Lovci snov (Švajčiarsko), Cikkerova sieň – Radnica,

25.3.2020  Vystúpenie prameň Detská fakultná nemocnica

30.3.2020  Andrej Sládkovič, Evanjelický kostol Radvaň

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu Banská Bystrica

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu ruší v sobotu, 15. marca 2020 všetky Uvítania do života malých Banskobystričanov a Banskobystričaniek. Rodinám budú včas oznámené náhradné termíny.

Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch radnice počas svadobných obradov, budú mladomanželia oboznámení s tým, aby si svoje áno povedali túto sobotu, 15. marca len v kruhu svojich rodičov, svedkov a za prítomnosti oddávajúceho a matrikárok.

Organizátori podujatí

Mesto po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zároveň opätovne vyzýva organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili organizovanie hromadných podujatí. Ak sa predsa len rozhodnú organizovať verejné podujatia, aby prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu.

Odporúča  právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta Banská Bystrica, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu. V kontexte opatrení, ktoré sa prijímajú v rámci celého územia odporúčame hrať hokejové zápasy bez prítomnosti divákov. Pre verejnosť bude až do odvolania od utorka 10. marca Krytá plaváreň na Štiavničkách zatvorená.

Školský úrad

Školský úrad sa riadi usmerneniami Ministerstva školstva, vedy a výskumu, vydanými v súvislosti so šírením koronavírusu.  Aktuálne druhé usmernenie, ktoré je v plnom znení dostupné TU, ruší s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia, ako aj návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

Jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na základe odporúčania Školského úradu, predbežne rušia dni otvorených dverí pre rodičov a deti. Mesto Banská Bystrica zároveň pozastavilo plavecké kurzy žiakov základných škôl v priestoroch Krytej plavárne na Štiavničkách.

Dopravcovia

Zároveň informujeme, že aj dopravcovia SAD Zvolen, a. s. a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. prijali preventívno – bezpečnostné opatrenia, ktorými reagujú na možné riziká prenosu ochorenia v prostriedkoch MHD a prímestskej dopravy.

Pravidelne, a vo zvýšenej frekvencii, zabezpečujú dezinfekciu vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami. Dopravcovia zvýšili aj preventívne opatrenia  u všetkých pracovníkov prichádzajúcich do styku s verejnosťou, ktoré prispievajú aj k eliminácii bežnej chrípky, ktorá je v tomto období aktuálna.

Správajme sa zodpovedne

Mesto Banská Bystrica bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj.  O ďalšom vývoji situácie bude mesto priebežne informovať občanov.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: ilustračné