Záhrada, ktorá učí na banskobystrickej ZŠ Trieda SNP 20

SPRÁVY
0 /

Koncom roka 2020 sa bystrická ZŠ Trieda SNP 20 úspešne zapojila do programu Gesto pre mesto a bola úspešná v projekte „Záhrada, ktorá učí“. Výsledok stojí za to.

Vďaka finančnej podpore Raiffeisen banky, spolupráce s Lesmi SR a rodičovského združenia ZŠ Trieda SNP 20 pribudlo v školskom areáli množstvo vzdelávacích prvkov: altánok so zámkovou dlažbou, chodník, záhradný nábytok a meteostanica, náučný chodník sa  rozšíril o nové náučné tabule. 

Riaditeľ školy Mgr. Sergej Čabala hovorí: 

Školské pozemky majú obrovský potenciál stať sa inšpiratívnou súčasťou školy a živou učebňou. A nám sa to podarilo. Zmenili sme sa na pestrú záhradu. Škola získa priestor nielen na učenie sa základných zručností a vedomostí o pestovaní plodín, ale aj na zaujímavé a názorné vyučovanie bežných predmetov.“

Podľa riaditeľa ZŠ sa už teraz sa žiaci nevedia dočkať prvých jarných lúčov slnka. Zážitkové vzdelávanie sa odteraz bude uskutočňovať v krásnych, účelových priestoroch školského dvora, kde žiaci budú môcť každodenne prežívať pocit uspokojenia z rôznorodých aktivít i hier.

„V jarných mesiacoch ak nám to počasie dovolí plánujeme výsadbu ovocných stromov, kvetinových a bylinkových záhonov, dobudovanie hmyzieho hotela a vtáčích búdok. Vďaka týmto inšpiratívnym prvkom budú môcť školáci experimentovať, pozorovať, analyzovať prírodné javy a súvislosti, a zároveň formou zážitkového učenia získavať nové vedomosti. Školská záhrada postupne nadobudne environmentálny rozmer,“

dodáva riaditeľ Čabala.

Je presvedčený, že nová záhrada poskytne príležitosť na otvorenie sa školy komunite, na stretávanie sa s rodičmi, starými rodičmi a s obyvateľmi mesta.

Zdroj: Sergej Čabala , Foto: ZŠ Trieda SNP