VšZP a nemocnica F.D. Roosevelta budú spolupracovať na zrýchlení diagnostiky a liečby pacientov

SPRÁVY
2 /

Efektívna, rýchla diagnostika a viac voľných lôžok pre pacientov s vážnymi diagnózami – to je hlavný cieľ pilotného projektu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorý sa bude realizovať na základe dnes podpísanej dohody o vzájomnej spolupráci.

Určenie diagnózy a nastavenie liečby si štandardne vyžaduje až 7-dňový pobyt v nemocnici. Ak by diagnostika prebiehala ambulantne, mohol by sa skrátiť aj o 5 dní. A to je jeden z hlavných zámerov „stacionára“, ktorý uľahčí a urýchli cestu pacienta k odhaleniu, presnému zadefinovaniu zdravotného problému a k zahájeniu jeho riešenia. Výsledkom bude aj efektívnejšie hospodárenie s verejnými zdrojmi.

„Našim cieľom je vzájomnou spoluprácou nastaviť diagnostické procesy pre našich poistencov v banskobystrickej nemocnici tak, aby sa čo najviac vyšetrení realizovalo v ambulanciách, prípadne sa priemerná dĺžka hospitalizácie z diagnostických dôvodov skrátila len na naozaj nevyhnutný čas. Bude to komfortnejšie a rýchlejšie pre pacienta a zároveň bude mať nemocnica viac voľných lôžok pre pacientov s ťažšími stavmi,“

povedal generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko.

Zľava Beata Havelková, Miriam Lapuniíková a Richard Strapko

Zľava Beata Havelková, Miriam Lapuniíková a Richard Strapko

Stacionár, ako denná forma poskytovania zdravotnej starostlivosti umožňuje efektívnejšie využitie lôžkového fondu.

„Doba sa mení a všetko plynie akosi rýchlejšie. Moderné diagnostické a terapeutické metódy nám umožňujú skrátiť liečbu a prinavrátiť tak človeka, ak to jeho komplexný zdravotný stav dovoľuje, do domáceho prostredia buď omnoho skôr, alebo ho celkom nevytrhnúť z kruhu najbližších. Našou snahou je vnímať človeka ako homogénny celok, s komplexnými potrebami. Takýto prístup má benefity aj pre nemocnicu. Umožňuje nám viac sa koncentrovať na starostlivosť o kriticky chorých a tiež zvyšuje našu ekonomickú efektívnosť a teda aj efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Veríme, že „stacionár“ v rozšírenej forme, bude pre nás všetkým dobrým riešením,

uviedla Miriam Lapuníková, riaditeľka FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

„Táto zefektívnená cesta pacienta skráti aj čakacie doby v nemocnici na rôzne iné diagnózy a výkony, ktoré sú vážnejšie a budú tak včas riešené,“

dodala Beata Havelková, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Do pilotného projektu, ktorého cieľom je čo najrýchlejšia a najkomfortnejšia diagnostika, budú zahrnutí hlavne pacienti interného oddelenia, neurológie, onkológie, hematológie, dermatovenerológie,  algeziológie, či pneumológie.

Zdroj: Matej Neumann , Foto: Rooseveltova nemocnica a ilustračné