V centre Banskej Bystrice sa obnovuje tržnica

SPRÁVY
8 /

Mnohí Bystričania si určite všimli, že pred príchodom zimy sa Námestí Štefana Moysesa obnovuje mestská tržnica. Po rokoch užívania sa jej správca rozhodol komplexne zrekonštruovať tento priestor a vdýchnuť mu nový život.

Obnova mestskej tržnice

Aktuálne prechádzajú významnou obnovou interiéry obchodov a celková fasáda objektu tržnice, to všetko pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici  Ak sa podarí zrealizovať všetko, čo sa plánuje, máme sa na čo tešiť.

Po dokončení stavebných prác by mali byť nové prevádzky zamerané najmä na ponuku kvalitných mäsových, syrových či pekárenských výrobkov. Počas zimy sa zároveň vyrobia nové stánky s plachtovým prekrytím, ktoré nahradia pôvodné.

V zadnej časti tržnice pri penzióne Kúria by mal vzniknúť priestor pre organizovanie koncertov lokálnych umelcov a pravidelných blších trhov.  Komunitné stolíky poslúžia na stretávanie sa ľudí a ďalšie aktivity na spríjemnenie voľných chvíľ.

Obnovia sa všetky prístupové schodiská s využitím prírodného travertínu, ktorý sa použil napríklad pred budovou maďarského parlamentu v Budapešti. Novinkou bude napojenie tejto lokality na kamerový systém spolu so strážnikom tržnice, ktorý sa bude starať o poriadok a bezpečnosť.

„K tomu všetkému začne mesto na jar s rekonštrukciou celej Bakossovej ulice, v rámci ktorej je plánovaná aj výmena dlažby popred Kúriu a samotnú tržnicu. Verím, že po realizácii všetkých opráv a vylepšení sa budeme na tomto mieste cítiť všetci príjemne,“

hovorí primátor Ján Nosko.

História mestskej tržnice

Zásadné stavebné zásahy na dnešnom Námestí Š Moysesa sa udiali v 40-tych rokoch 19. storočia na mieste priekopy vedľa Barbakanu, kde z iniciatívy mestských „osvietencov“ vznikla Promenáda- banskobystrické korzo s lipovou alejou.

O storočie neskôr na začiatku 40-tych rokov 20. storočia v tejto časti postavili mestskú tržnicu Už predtým, keď na Hlavnom námestí bývali jarmoky a trhy, na Hornom námestí pri Promenáde sa robil „zeleninový trh“.  Pôvodná tržnica bola úplne prestavaná v roku 1996, kedy sa obnovila a rozšírila  lipová alej „Promenáda“ o gaštany.

Autor: (dem), Foto: mesto BB a ilustračné