Štvornohí obyvatelia Karanténnej stanice majú novú strechu

SPRÁVY
0 /

Koterce Karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica vo Zvolene sa po rokoch dočkali kompletného prestrešenia. Zároveň sa opravil oporný múr v zadnej časti voliér v sekcii „B“.

Banskobystrický primátor Ján Nosko k stavebným úpravám v Karanténnej stanici uviedol:

„Projekt sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca nielen z finančných prostriedkov mestského rozpočtu v hodnote 25-tisíc eur, ale aj vďaka dobrovoľným darcom, ktorí prispeli sumou viac ako 8 tisíc eur. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli. Spoločnými silami sa nám podarilo zútulniť, no predovšetkým skvalitniť prostredie pre opustené psíky.“

Návštevníci karanténnej stanice ocenia tieto úpravy. Práca ľudí starajúcich sa o opustené psy má v našej spoločnosti význam a tých návštevníkov s veľkým srdcom, ktoré bije aj pre zvieratá, je stále dosť.

Ján Nosko

Ján Nosko

Karanténna stanica mesta Banská Bystrica vo Zvolene

Riešením problematiky chovu spoločenských zvierat sa Mesto Banská Bystrica začalo zaoberať v roku 2002 po prijatí prvého zákona týkajúceho sa podmienok držania psov.  Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa stanovili niektoré podmienky držania psov na území mesta VZN č. 3/2014 a jeho doplnok 25/2014, ďalej povinnosti evidencie a vodenia psov.

Vymedzili sa miesta so zákazom voľného pohybu psov a zákazom vstupu so psom, riešila sa problematika znečisťovania verejných priestranstiev a stanovili sa podmienky kontroly a sankcií za porušenie tohto nariadenia. Majitelia psov bývajúci v bytových či rodinných domoch majú pri zaplatení ročnej dane za nárok na daný počet sáčkov na psie exkrementy.

Po upravení podmienok držania psov bolo potrebné upraviť aj systém zabezpečenia ochrany obyvateľov mesta pred nakazením sa zo zvierat na človeka prenosnými chorobami, ako aj pred obťažovaním a ohrozovaním obyvateľov túlavými a zabehnutými zvieratami na verejných priestranstvách formou odchytu týchto zvierat.

Od roku 2006 Mesto Banská Bystrica zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutých spoločenských zvierat z verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica. Odchytené zvieratá sú umiestňované v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom Unionka 17 vo Zvolene.

Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným stavom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Počas doby umiestnenia zvieraťa v karanténnej stanici po ukončení doby karantény je zviera ponúknuté na adopciu prostredníctvom internetovej stránky www.kszv.sk, siete priateľov zvierat, prípadne prostredníctvom iných médií. Zviera je možné zveriť do starostlivosti so súhlasom veterinárneho lekára a po uhradení nákladov pri prevzatí zvieraťa.

Zdroj: (tom) a mesto BB  , Foto: FB a ilustračné