Spoločnosť SHP Harmanec, a.s. darovala Rooseveltke tri kamióny papierovej hygieny

SPRÁVY
6 /

Harmanecké papierne sa rozhodli pomôcť FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica so zásobami papierovej hygieny. Nemocnici tak darovali 100 paliet toaletného papiera. Symbolicky ho zástupcovia spoločnosti odovzdali riaditeľke nemocnice Miriam Lapuníkovej v pondelok 11. októbra 2021.

Z rozhodnutia majiteľa holdingu ECO – Investment a.s. Milana Fiľa, venovali Harmanecké papierne nemocnici 100 paliet papierovej hygieny, ktorá príde v troch kamiónoch. Zvýšený dopyt po hygienickom papieri je momentálne v nemocnici aj vzhľadom na nárast počtu pacientov s ochorením COVID – 19.

Spolupráca  papierní a nemocnice je dlhodobá, keďže v predošlej pandemickej vlne venoval iný závod z holdingu – MONDI SCP nemocnici niekoľko paliet kancelárskeho papiera.

Pomoc v krízovej situácii musí byť adresná a efektívna. Vedenie nemocnice presne vie, čoho majú momentálne nedostatok. Keďže papierová hygiena je sortiment, ktorý vyrábame v neďalekom závode v Harmanci, radi sme vyšli nemocnici v ústrety.“

uviedol Milan Fiľo.

Milan Fiľo

Milan Fiľo

Uvedená hygienická pomôcka je zdanlivo maličkosť avšak pri 2 400 zamestnancoch a približne tisícke pacientov jej denne v nemocnici spotrebujú značné množstvo.

Za veľkorysý dar úprimne ďakujeme a vážime si, že sú spoločnosti, ktoré nám poskytujú pomoc v náročnom období pandémie, kedy sú na zdravotnícke zariadenia kladené vyššie nároky,“

povedala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.

Miriam Lapuníková vľavo

Miriam Lapuníková vľavo

Zdroj: Ružena Maťašeje   , Foto: Rooseveltova nemocnica a ilustračné