Primátor Nosko kritizuje rozhodnutie svojich predchodcov predať mestské parkovisko

SPRÁVY
6 /

Ešte vlani sa zdalo, že dlhoročný problém s jamou pred mestským úradom, ktorú viacerí Bystričania považujú za ďalšie bystrické strašidlo, speje k reálnemu riešeniu. V dražbe sa totiž našiel nový vlastník, ktorý deklaroval, že bude pokračovať v projekte výstavby parkovacieho domu. Ani ten však s výstavbou doteraz nezačal. Primátor Ján Nosko pravidelne rokuje s doterajšími vlastníkmi tejto jamy o jej budúcnosti a zároveň ostro kritizuje rozhodnutie z minulosti, tento mestský pozemok predať súkromníkovi.

Investičný zámer spoločnosti VAV invest stroskotal

Pozemok v roku 2006, v poslednom roku primátorovania Jána Králika, odkúpila od mesta spoločnosť Proxima Real za 6,713 milióna Sk (222 830 eur), ktorá ho neskôr predala firme VAV invest s.r.o. Pôvodný investičný zámer tejto spoločnosti hovoril o tom, že tu vznikne nový  parkovací dom VAVPARKING. V prvom nadzemnom podlaží mali byť situované polyfunkčné obchodné priestory. Druhé až šieste nadzemné podlažie so strechou b tvorili parkovacie miesta s čiastočným polyfunkčným zameraním a službami.

Súčasťou parkovacieho komplexu VAVPARKING s kapacitou 211 parkovacích miest mali byť aj služby s obchodmi, banka, kaviareň s reštauráciou a priestory pre administratívu. Predtým bolo pri mestskom úrade 63 voľných parkovacích miest, ostatné mala k dispozícii mestská polícia. Ich celkový počet sa po dostavbe pakovacieho komplexu s plateným parkovaním mal zvýšiť na viac ako trojnásobok.  

Stavba mala byť hotová do konca roka 2014, ale počiatočné práce na prekládke sietí s výkopmi základovej jamy zastali. Začiatkom mája 2016 sa v našom meste rozprúdila intenzívna diskusia o osude opustenej stavebnej jamy, keď si vtedajší dodávateľ stavby Hornex odviezol svoje zariadenie staveniska a investor vymenil oplotenie za priehľadné.

Spoločnosť VAV invest  sa časom dostala do konkurzu a nehnuteľnosť sa predala v dražbe. Vlastníkom stavebných povolení ako aj vložených investícii na tomto pozemku však zostala ďalšia spoločnosť VAVPARKING a. s., cez ktorú sa to robilo. Ak chcel nový majiteľ pokračovať v pôvodnom investičnom zámere, musel vysporiadať aj tieto veci.

Rokovania mesta s novým vlastníkom pozemku

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností sa novým vlastník tejto nehnuteľnosti stala spoločnosť BB Finance Group s.r.o. so sídlom v Bratislave. Vlani nám to potvrdil právny zástupca spoločnosti Miroslav Hlobeň:

„Potvrdzujem, že novým vlastníkom sa stala spoločnosť BB Finance Group s. r. o., ktorá sa zaoberá investovaním v oblasti nehnuteľností. Spoločnosť plánuje dodržať pôvodný investičný zámer a o svojich aktivitách bude informovať v blízkej budúcnosti.“

Primátor mesta Ján Nosko k tomu uviedol:

„Pozemok pred MsÚ zmenil majiteľa. My sme sa s tým súčasným bratislavským stretli a rokovali o budúcnosti využitia tohto priestoru. Z jeho strany boli zatiaľ neúmerné požiadavky na výšku nového objektu, ktorý chce postaviť v rozpore s územným plánom. Momentálne čakáme na ďalšie kroky zo strany investora. Dali sme mu aj návrh na zamyslenie, či nie je ochotný vybudovať na tomto pozemku parkoviská ako to bolo pôvodne. Samozrejme s požiadavkami dnešnej doby a s tým, že sa vieme potom baviť o nejakom dlhodobom nájme, po ktorého uplynutí by to prešlo späť do majetku mesta.“

Súčasná situácia 

Ďalší osud jamy pri mestskom úrade je stále nejasný. Primátor Ján Nosko sa opakovane stretol so zástupcami spoločnosti BB Finance Group s. r. o., ktorá medzitým prehodnotila svoj pôvodný zámer postaviť na tomto pozemku parkovací dom pre 250 vozidiel so službami.

„Spoločnosť to odôvodnila tým, že by to bolo pre nich ekonomicky nerentabilné a začali uvažovať o výstavbe bytového domu. Takýto projekt by však bol v rozpore s územným plánom mesta a zvyšoval by ďalšie nároky na dopravu. Na ďalšom osobnom rokovaní nám ponúkol vlastník jamu na predaj, pričom predložil dokumenty preukazujúce výšku financií, za ktoré ju kúpil spolu inžinierskymi sieťami,“ 

povedal primátor Nosko o aktuálnom stave rokovaní.

Kúpna cena sa podľa návrhu vlastníka nehnuteľnosti pohybuje na úrovni cca 1,3 milióna eur, k čomu primátor poznamenal:

„Na základe vzájomnej dohody sme požiadali znalca o vypracovanie reálneho znaleckého posudku len za samotnú nehnuteľnosť, bez ohodnotenia inžinierskych sietí. Cena určená znaleckým posudkom  je 735 000 eur.“

Napriek zlému rozhodnutiu mesta spred 14 rokov odpredať vtedajšie mestské parkovisko súkromnej spoločnosti Ján Nosko verí,  že trpezlivými rokovaniami s vlastníkom nehnuteľnosti  sa  mu napokon predsa len podarí vyriešiť tento dlhoročný problém tak, že sa po bývalej autobusovej stanici odstráni aj toto strašidlo pred mestským úradom.

Autor: (tom), Foto: redakčné a vizualizácie