Novovybudovaný urgentný príjem v banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnici

SPRÁVY
0 /

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast je oficiálny názov pracoviska, ktorého prevádzka bola zahájená v  banskobystrickej Detskej  fakultnej nemocnici. Ide o druhé pracovisko tohto typu na Slovensku. Jeho základným cieľom je komplexný manažment detských pacientov s urgentnými a neodkladnými zdravotnými ťažkosťami.

Otvorenie urgentného príjmu sa konalo v piatok 4. júna za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského, predsedu BBSK Jána Luntera, primátora Banskej Bystrice Jána Noska a ďalších hostí.

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský v DFN Banská Bystrica na otvorení nového pracoviska uviedol:

„Moderný detský urgentný príjem je prínosom pre kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pri detskom pacientovi o to viac. Mám radosť, keď vidím konkrétne pozitívne zmeny v praxi. Spolu s tímom máme pred sebou veľa práce a jedinečnú príležitosť v najbližšom období zmodernizovať naše zdravotníctvo. Dlhé roky sa o výstavbe nových nemocníc len hovorilo bez konkrétnych hmatateľných výsledkov, vďaka Plánu obnovy máme pred sebou konkrétnu víziu výstavby niekoľkých nových zdravotníckych zariadení s reálnym výsledkom, rovnako tak aj rekonštrukciu. Lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici prajem, nech sa im v nových moderných priestoroch dobre pracuje a malým pacientom, ktorí moderný urgentný príjem navštívia, želám skoré uzdravenie.“

Primátor mesta Ján Nosko, ktorý bol v minulosti riaditeľom Detskej fakultnej nemocnici, svojím bývalým kolegom a priateľom odkázal:

„Hoci si prajem, aby tieto priestory navštevovalo čo najmenej malých pacientov, teší ma, že práve v Banskej Bystrici sa nachádza druhé pracovisko takéhoto typu na Slovensku. Ďakujem vedeniu nemocnice, že aj v ťažkých časoch pandémie koronavírusu rekonštrukcia nezastala a zároveň sa realizovala za plnej prevádzky i počas chodu všetkých oddelení,“

Detský urgentný príjem bol vybudovaný s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici. Zmena nastala už pri samotnej organizácii prevádzky urgentu podľa vzoru zo zahraničných pracovísk. Je tu zavedený manchesterský triážny systém, čo je proces triedenia pacientov do farebných skupín podľa závažnosti ich zdravotného stavu a naliehavosti definitívneho ošetrenia.

„Zdravotnú starostlivosť poskytujeme deťom vo veku 0 až 18 rokov a 364 dní a to nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni. K dispozícii máme multiodborový tím špecialistov našej nemocnice a najmodernejšiu zdravotnícku techniku a vybavenie. Pracovisko je novovybudované, spĺňa najprísnejšie kritériá a požiadavky dnešnej doby,“

hovorí MUDr. Milan Galko, primár Detského urgentného príjmu a dodáva:

„Ide o koncové pracovisko, čo znamená, že pacient je tu komplexne vyšetrený, posúdený a podľa charakteru zdravotného stavu následne manažovaný expektáciou, hospitalizáciou alebo prepustením do domácej starostlivosti.“

Miloslav Hanula, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť, vysvetľuje:

 „Veľký dôraz kladieme na prístup k pacientom, čo je podporené aj zmenou filozofie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tomto pracovisku. Ide hlavne o to, že pacient je umiestnený vo vyšetrovacom boxe a lekár špecialista sem prichádza za ním, nie naopak.“

Vybudovanie tohto pracoviska je súčasťou projektu „Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici“ financovaného z IROP. Jeho výstavba trvala 15 mesiacov a preinvestovaných bolo cca 1,011 milióna €.

„Z tejto čiastky tvorí rekonštrukcia objektu 571 tisíc €, nákup zdravotníckej techniky 364 tis. €, interiérové vybavenie 45 tis. € a ostatné materiálno-technické zabezpečenie 31 tisíc €. Hlavným zdrojom financovania bol IROP vo výške 76%, ďalej kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 17% a vlastné zdroje vrátane príspevkov od darcov vo výške 7 %.“

dopĺňa Viera Mikušincová, ekonomická námestníčka nemocnice.

Očakáva sa, že vznik nového typu detského urgentu bude znamenať aj rozšírenie spádovej oblasti nielen na Banskú Bystricu a blízke okolie, ale na celý banskobystrický kraj. Počet ošetrených pacientov by mal predstavovať približne 15 000 detí ročne.

„Našou snahou je poskytovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť čo najväčšiemu počtu detských pacientov. Otvorenie Detského urgentného príjmu je v tomto kontexte ďalším krokom k modernej nemocnici, ku ktorej spoločne smerujeme.“

uzatvára riaditeľ Detskej nemocnice Juraj Gallo.

Juraj Gallo

Juraj Gallo

Zdroj: Jana Petríková  , Foto: DFN BB a ilustračné