Martin Pechovský: Čo sa bude diať najbližšiu dobu v Bystrici a celom kraji?

Blog
0 /

V predchádzajúcom blogu som písal o aktívnom závere roka a podujatiach, na ktorých sa môžete zúčastniť aby ste sa dozvedeli nové veci. Veľká časť týchto podujatí sa konala a preto by som vám chcel zhrnúť možnosti, ktoré z nich vzišli, čo sa medzičasom udialo a čo sa bude diať pre ľudí z celého kraja.

Absolvovali sme Startup Weekend v Žiline, kde sme vzali so sebou aj deti. Vymysleli neskutočný nápad a nikdy som netušil, že v našej mladšej generácii je až taký potenciál. Startup Weekend je podujatie kde sa stretnú aktívni ľudia z rôznych oblastí, spoja sa a preklopia svoj nápad na projekt, do ktorého potom môžu finančne vstúpiť investori a ich služba, či produkt sa môže začať reálne hneď predávať.

Toto podujatie už dlhodobo po celom Slovensku zažíva veľké úspechy a preto sme sa rozhodli, že ho urobíme aj v Banskej Bystrici. Keďže sa ukázalo, že v Banskobystrickom kraji máme veľa aktívnych ľudí, ktorí chcú podporovať, združovať, organizovať a podobne bolo by hriechom nespojiť tieto všetky sily, spojili sme 4 organizácie a vyzerá to na riadne kvalitné podujatie už budúci rok.

foto3

V meste Banská Bystrica sme sa aktívne pustili do rôznych nástrojov na podporu malého a stredného podnikania. Malé a stredné podnikanie bez ohľadu na inovácie alebo nejaké startupy je chrbticou ekonomiky nielen v našom kraji. Nič nové pod slnkom, však takúto podporu už robíme v našom podnikateľskom inkubátore roky, avšak teraz EÚ na to vyčlenila finančné prostriedky a nakoľko už v tomto centre nemáme kapacity obsadzovať naše priestory ďalšími aktívnymi ľuďmi a firmami a nakoľko sú tie prostriedky vyčlenené aj na “novú” oblasť kultúrno – kreatívneho priemyslu, pustili sme sa ako mesto do budovania nového centra zameraného práve na podporu kultúrno – kreatívneho priemyslu.

Čo to však je a čo všetko to prinesie, aké nové možnosti, miesta, zdroje, primárne a sekundárne ciele? Nedá sa to napísať tu jednou vetou takže sme si povedali, že ideme robiť diskusie, publikujeme rôzne články, mapujeme potenciál v kraji a hlavne sme spustili nový komunikačný kanál, webstránku kde budú všetky tieto veci zverejňované a kde sa môžete aktívne zapojiť. Súčasťou webstránky sú aj facebookové skupiny a bude zriadené aj fórum. Stránka sa nachádza na adrese www.lider.banskabystrica.sk.

Vznikne centrum, kde niekto kto má nápad alebo chce začať podnikať, či zhodnocovať svoj talent dostane plnú podporu, uľahčí sa mu kopec procesov, ktoré by musel absolvovať a hlavne mu pomôžeme predať jeho službu, či produkt do sveta.

O tejto téme som si bol pokecať aj v panelovej diskusii, ktorú organizovalo Inovačné Partnerské Centrum v Prešove, kedy som povedal otvorene aj štátnym inštitúciám z Bratislavy to, čo je veľmi dôležité, aby decentralizovali tieto všetky nástroje, aby ich dávali do rúk šikovným, mladým ľuďom v krajoch, pretože títo ľudia robia komunity ľudí, ktoré tú podporu budú čerpať. A ja som veľmi rád, že sa toto začína diať, že štát pochopil minimálne to, že potrebuje podporovať ľudí s inovačným potenciálom, malých a stredných podnikateľov a že vízia Slovenska sa začína transformovať.

foto6

Naše podujatia v okresných mestách zažívajú úspech. Naposledy sme mobilizovali Veľký Krtíš kde na podujatie prišlo viac ako 100 mladých aktívnych ľudí, riaditeľ UPSVAR úžasne demonštroval ako sa dá s úradom spolupracovať, aké majú ľudia možnosti a nástroje, ukázali sme kopec vynikajúcich motivačných príbehov a hovorili sme aj o kreatívnom priemysle, o startupovej podpore na Slovensku, na príprave ktorej sa podieľal aj človek práve z Veľkého Krtíša Peťo Balík. V piatok sa vidíme v Banskej Štiavnici.

Takže na záver by som len pripomenul. Všetci aktívni a podnikaví ľudia, inštitúcie, či už tie, ktoré chcú sprostredkúvať informácie a máte komunity ľudí, ktorí podporu budú potrebovať alebo ľudia s nápadmi. ZAPOJTE SA!

Autor: MartinPechovský, Foto: ilust.

Martin Pechovský

Martin Pechovský