FOTO: Prví Mikuláši zavítali v sobotu do Radvane, Rakytoviec, Kremničky, Iliaša, na Podháj a Pršiansku terasu

SPRÁVY
0 /

Úplne prví bystrickí Mikuláši aj so svojimi pomocníkmi rozdali v sobotu množstvo darčekov deťom v Radvani a v mestských častiach volebného obvodu č. 7, ktorými boli Rakytovce, Kremnička, Iliaš, Podháj a Pršianska terasa.

Už predpoludním zorganizovali Marek Ondráš a poslanec Patrik Trnka s kolektívom pre rodičov s deťmi  v Radvanskej záhrade stretnutie s Mikulášom. Vyzdoboval sa vianočný stromček a maľovalo na tvár.

Pre potešenie najmenších prišiel Mikuláš, zaspievali im Jozef Mak a Matej Bartko aj s hudobným sprievodom. Aktívni organizátori pripravili pre všetkých  návštevníkov punč, sladkosti a vianočnú kapustnicu.

V Radvani sú zvyknutí na organizovanie podobných akcií vrátane spoločných brigád, ktorými sa upevňuje  súdržnosť medzi obyvateľmi.

Popoludní zavítal Mikuláš s pomocníkmi čertom a anjelom medzi deti s rodičmi do volebného obvodu č.7. Najskôr Mikuláša na voze ťahanom koňmi v hojnom počte čakali v Rakytovciach. Jeho pomocníci medzitým zabávali deti a Mikuláš im rozdal balíčky so sladkosťami, na záver rozsvietili vianočný stromček.

Mikulášska púť pokračovala do Kremničky, kde sa rozdávali darčeky deťom a tiež rozsvietili vianočný stromček. Ďalej nasledovali zastávky v Iliaši, Podháji a na Pršianskej terase. Všade vládla veľmi príjemná mikulášska atmosféra, s množstvom malých i veľkých miestnych obyvateľov.

„Bola to už moja 21. akcia s Mikulášom, pričom posledné dva roky sme ju kvôli pandémie nemohli organizovať. Teší ma, že prišlo toľko detí aj s rodičmi. Myslím, že sa podarila dobrá vec,“

povedal pre náš portál jeden z hlavných organizátorov Milan Smädo, dlhoročný poslanec MsZ z Kremničky.

„Som rád, že s Milanom Smädom sme v našom volebnom obvode po vynútenej prestávke opäť zorganizovali Mikuláša. Tejto tradičnej akcie sa zúčastnilo okolo 600 detí, čo je úžasné zadosťučinenie. V organizovaní podobných kultúrno – spoločenských akcií pre našich obyvateľov budeme ďalej pokračovať,“

dodal ďalší z organizátorov poslanec Igor Kašper.

V nedeľu pokračujú mikulášske akcie v Podlaviciach – dopoludnia od 10:00 hod. v kultúrnom dome s pokračovaním programu od 16:00 do 18:00 hod. tvorivými dielňami  „Zdravé vianočné pečenie“.

Popoludní o 15:30 hod. príde Mikuláš na najväčšie banskobystrické sídlisko Rudlová – Sásová. Na ihrisku pod oporným múrom Rudohorská budú vianočné trhy s kultúrnym programom „Štedrosť má prednosť“. Návštevníci aj s deťmi si okrem darčekov pre najmenších budú môcť pochutnať na vianočnej kapustnici, lokšiach, medovníkoch, punči a ďalších dobrotách.

Autor: (tom) , Foto: redakčné a FB organizátorov